Liên hệ

Địa chỉ bưu điện của chúng tôi

VietnamCupid.com
Cupid Media Pty Ltd
PO Box 9304
Gold Coast MC QLD 9726
Australia

Địa chỉ văn phòng của chúng tôi

Level 5
2502 / 5 Lawson Street
Southport QLD 4215
Australia

Điện thoại

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin sau trước khi bạn gọi:

Tiếp nhận cuộc gọi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều theo giờ Queensland, Úc.
Thời gian hiện tại ở Queensland, Úc 7:28 SA Chủ nhật, tháng chín 26, 2021

Anh: 0808 164 8932

Mỹ / Canada: 1-844-920-2591

Nhật: 050-3204-4828

Úc: (07) 3106 3442

Quốc tế: +61 7 3106 3442

Fax: +61 7 3103 4000