Điều khoản Sử dụng

(Cập nhật lần cuối ngày 1 tháng 6, 2020)

1. Trang web

1.1 Chấp nhận Điều khoản Sử dụng

Bạn chỉ được sử dụng trang web này khi bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này và Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này và Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi khi tiếp tục sử dụng trang web này, bất kể bạn có đăng ký làm thành viên hay không. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản Sử dụng này và Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản sửa đổi của Điều khoản Sử dụng và Tuyên bố Quyền riêng tư lên trang web. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn thường xuyên xem lại Điều khoản Sử dụng và Tuyên bố về Quyền riêng tư. Nếu bạn là thành viên của trang web và các thay đổi về Điều khoản Sử dụng và Tuyên bố về Quyền riêng tư là quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trực tiếp thông báo cho bạn về các thay đổi, sử dụng thông tin liên hệ bạn đã cung cấp.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, bạn không được sử dụng trang web này.

1.2 Điều khoản Sử dụng phụ thuộc vào nơi cư trú

(a) Nếu bạn là cư dân của một Quốc gia thuộc EU, điều 16.7 và điều 18.8(a) sẽ áp dụng cho bạn (nhưng không áp dụng điều 18.8(b)).
(b) Nếu bạn là cư dân của một Quốc gia không thuộc EU, điều 18.8(b) sẽ áp dụng cho bạn (nhưng không áp dụng điều 18.8(a)).
(c) Nếu bạn cư trú tại bất kỳ tiểu bang nào sau đây của Hoa Kỳ thì điều 16.3(a) sẽ áp dụng cho bạn: Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio hoặc Wisconsin.
(d) Nếu bạn cư trú tại bất kỳ tiểu bang nào sau đây của Hoa Kỳ thì điều 16.3(b) sẽ áp dụng cho bạn: California, Illinois, New York hoặc Ohio.

1.3 Thỏa thuận người dùng

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành thỏa thuận giữa bạn và Cupid Media Pty Ltd ("Công ty") đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ và Trang web ("Thỏa thuận").

1.4 Liên hệ

Trang web này được điều hành bởi Công ty, một công ty đã đăng ký tại Úc. Công ty đã đăng ký Thuế Giá trị Gia tăng của Liên minh Châu u theo chương trình đặc biệt VAT trên Dịch vụ Điện tử (VoeS) cho các doanh nghiệp ngoài EU. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo bất kỳ cách nào sau đây:

Mẫu hỗ trợ trực tuyến: Nhấp vào đây (sử dụng cách này để được hỗ trợ nhanh nhất)

Email: team@VietnamCupid.com

Điện thoại: +61 7 5571 1181

Số fax: +61 7 3103 4000

Hộp thư: VietnamCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Giám đốc: Andrew Bolton

Để liên hệ với chúng tôi về vấn đề quyền riêng tư hoặc yêu cầu về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu Bạn ở Liên minh Châu u, VeraSafe đã được chỉ định làm đại diện của Cupid Media tại Liên minh Châu u đối với các vấn đề về bảo vệ dữ liệu. Ngoài cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ của chúng tôi ở trên, Bạn có thể liên hệ VeraSafe đối với các vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn. Để thực hiện yêu cầu này, xin vui lòng liên hệ với VeraSafe bằng mẫu liên hệ: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Ngoài ra, Bạn cũng có thể liên hệ VeraSafe theo các địa chỉ sau:

Tên: Matthew Joseph
Địa chỉ: Zahradníčkova, 1220/20A, Prague 15000, Czech Republic; hay

Tên: VeraSafe Ireland Ltd
Địa chỉ: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

2. Tư cách thành viên

2.1 Đủ điều kiện

Bạn phải trên 18 tuổi mới được đăng ký làm thành viên của Dịch vụ hoặc sử dụng Trang web này. Với việc sử dụng Trang web, bạn tuyên bố, cam kết và đảm bảo rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để giao kết Thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các Điều khoản sử dụng.

2.2 Hình thành hợp đồng

Với việc đăng ký làm thành viên, bạn giao kết hợp đồng với Công ty liên quan đến Trang web, có thể miễn phí hoặc không. Bạn có thể nâng cấp các tính năng cho thành viên của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu chọn một số tính năng và điều khoản trong hợp đồng của bạn và chọn phương thức thanh toán. Bằng cách nhấp vào nút "Thanh toán" trong bước cuối cùng của quy trình nâng cấp, bạn đã giao kết một hợp đồng ràng buộc liên quan đến tùy chọn nâng cấp đã chọn ở mức giá nhất định đã được đưa ra.

2.3 Tư cách thành viên

(a) Bạn có thể trở thành thành viên miễn phí của Dịch vụ. Tư cách thành viên miễn phí sẽ chỉ cho phép bạn sử dụng một số tính năng sẵn có như một phần của Dịch vụ. Để truy cập các tính năng bổ sung, bạn phải trở thành thành viên trả phí của Dịch vụ. Theo đó, bạn chỉ được sử dụng các tính năng bổ sung với điều kiện đã thanh toán các khoản phí liên quan.
(b) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng để bảo vệ người dùng của trang web này, bạn không được đăng ký hoặc trở thành thành viên nếu bạn đã bị truy tố vì hành vi phạm pháp hoặc tội nghiêm trọng. Với việc đăng ký thành viên, bạn đảm bảo và tuyên bố với chúng tôi rằng bạn chưa bị truy tố vì hành vi phạm pháp hoặc tội nghiêm trọng cũng như bạn không bị buộc phải đăng ký như là người phạm tội tình dục với bất kỳ cơ quan chính phủ nào.
(c) Bạn thừa nhận rằng hiện tại Công ty không thường xuyên tiến hành kiểm tra lý lịch, xác minh thông tin được cung cấp hoặc thực hiện sàng lọc tội phạm từ những người dùng của mình. Chúng tôi có quyền tiến hành điều tra và kiểm tra lý lịch đối với tất cả các thành viên để xác nhận rằng bạn không vi phạm bất kỳ cam kết nào và để xác định xem có lời tuyên bố nào không đúng hay không. Bạn đồng ý cho phép Công ty tiến hành điều tra như vậy và Công ty có quyền từ chối và/hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ cam kết nào hay lời tuyên bố của bạn bị chứng minh là sai.

2.4 Gói dịch vụ và phí dịch vụ

Các gói dịch vụ và phí tương ứng của chúng có trên trang "Nâng cấp Thành viên". Các khoản phí dịch vụ này có thể thay đổi, những thay đổi đó sẽ được đăng trên trang của Trang web được nói đến ở trên. Bạn thừa nhận rằng có thể có sự khác biệt liên quan đến phí dịch vụ giữa các khu vực pháp lý, sự khác biệt này phản ánh chi phí cho một khu vực pháp lý cụ thể và các điều kiện thương mại khác liên quan đến khu vực pháp lý đó.

2.5 Dùng thử miễn phí và các khuyến mãi khác

Bất kỳ thời gian dùng thử miễn phí hoặc khuyến mãi nào cấp quyền truy cập miễn phí vào Dịch vụ Trả phí phải được sử dụng trong thời gian dùng thử được quy định.

2.6 Thanh toán

(a) Mặc dù một số Dịch vụ nhất định có sẵn miễn phí, bạn thừa nhận rằng Dịch vụ Trả phí chỉ dành cho Thành viên có đăng ký gói dịch vụ còn hiệu lực hay có trả phí. Có thể đăng ký dịch vụ với mức phí, cho khoảng thời gian và bằng các phương thức thanh toán được chỉ ra trên trang nâng cấp thành viên. Mức phí được nêu bằng loại tiền hiển thị trên trang nâng cấp thành viên và bao gồm tất cả các thuế áp dụng trừ khi có quy định khác.
(b) Tư cách thành viên của bạn sẽ được tự động gia hạn. Bạn có thể huỷ tự động gia hạn bất cứ lúc nào. Nếu bạn chưa huỷ thì gói dịch vụ đã đăng ký sẽ được tự động gia hạn cho các khoảng thời gian đã định. Bạn có thể hủy tự động gia hạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần Hỗ trợ của trang web.
(c) Trong trường hợp chúng tôi cung cấp tính năng thanh toán định kỳ để thanh toán phí áp dụng cho gói dịch vụ bạn chọn, bạn ủy quyền cho Công ty thu các khoản phí đó theo định kỳ (trong khoảng thời gian hợp lý). Trong trường hợp đó, Công ty sẽ ngừng thu phí khi nhận được thông báo bằng văn bản của bạn rằng ủy quyền đó đã bị chấm dứt. Bất kỳ thông báo nào như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các khoản phí đã được thu trước khi Công ty có thể hành động một cách hợp lý. Trong mọi trường hợp, bạn phải cung cấp thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác để cho phép phí dịch vụ định kỳ được thu chính xác, thông tin đó phải được cập nhật thường xuyên.
(d) Chúng tôi có thể, vào bất cứ lúc nào, thay đổi mức phí dịch vụ của chúng tôi. Mức phí mới sẽ có hiệu lực nếu bạn đăng ký gói dịch vụ mới (cho dù đó có phải là lần đăng ký gói dịch vụ đầu tiên của bạn hay không) sau khi chúng tôi đã đăng thông tin chi tiết về mức phí mới trên Trang web. Việc tự động gia hạn gói dịch vụ đang có sẽ tiếp tục ở mức phí cũ.
(e) Trong trường hợp có hoạt động thanh toán đáng ngờ, chúng tôi có quyền tạm thời ngừng thanh toán qua thẻ tín dụng của bạn và/hoặc liên hệ với bạn, ngân hàng của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan để báo cáo hoạt động bất thường đó và/hoặc nhận được thông tin bổ sung.

2.7 Điều khoản Sử dụng dịch vụ thanh toán

Khi sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba, bạn phải chấp nhận và tuân thủ Điều khoản Sử dụng của các dịch vụ thanh toán đó.

2.8 Điều khoản đối với tư cách thành viên Vàng, Bạch kim và Kim cương

Xin lưu ý rằng những người dùng trả phí được chia thành thành viên Vàng và Bạch kim, chỉ có thành viên Bạch kim mới có thể truy cập tính năng phù hợp nâng cao, dịch tin nhắn, thêm ghi chú vào hồ sơ và làm nổi bật hồ sơ của mình trong kết quả tìm kiếm.

2.9 Bảo mật mật khẩu

Như một phần của quy trình đăng ký thành viên, bạn sẽ được yêu cầu chọn mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc chọn một mật khẩu không dễ đoán và giữ an toàn cho mật khẩu của bạn và đồng ý không chuyển hoặc bán lại quyền sử dụng hoặc truy cập Trang web của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của bạn không còn an toàn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi và bạn phải kịp thời thay đổi mật khẩu bằng cách cập nhật thông tin tài khoản của bạn.

2.10 Xác minh danh tính

Đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu một hình thức xác nhận dạng để xác minh:

(a) danh tính của bạn;
(b) thông tin do bạn cung cấp;
(c) thông tin thanh toán của bạn; và/hoặc
(d) sự tuân thủ của bạn đối với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

3. Dịch vụ

Dịch vụ là một dịch vụ thông tin trên internet tạo điều kiện liên lạc giữa các thành viên, những người có thể đang tìm kiếm tình bạn hay mối quan hệ hoặc không. Nó không phải là dịch vụ môi giới hôn nhân, dịch vụ tìm cô dâu qua thư hay dịch vụ mai mối. Công ty không có nghĩa vụ phải mai mối bạn với bất kỳ thành viên nào khác hay các thành viên khác cho bạn.

4. Sử dụng dịch vụ

4.1 Tự chịu rủi ro

Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro trong việc sử dụng Dịch vụ và Trang web.

4.2 Thông tin chính xác

Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng thông tin và hình ảnh mà bạn cung cấp cho Dịch vụ, Trang web và Công ty là chính xác về mọi phương diện, không vi phạm Thỏa thuận này và không gây hại cho bất kỳ người nào theo bất kỳ cách nào.

Trên cơ sở không giới hạn quy định trên, bạn không được phát hoặc đăng trên trang web của chúng tôi bất kỳ hình ảnh nào có chứa:

hình ảnh của bất kỳ người nào khác ngoài bạn;
ảnh khoả thân;
hình ảnh của các vật thể khác không có bạn;
hình hoạt hình hoặc hình minh họa (ngay cả khi đó là về bạn).

4.3 Thông tin không được bảo mật

Bạn đồng ý rằng mọi tài liệu hoặc thông tin do bạn cung cấp, bao gồm Dữ liệu Cá nhân (như được định rõ trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi và có thể bao gồm họ và tên, địa chỉ bưu chính, số điện thoại, v.v... của bạn), sẽ được coi là không bảo mật và không thuộc quyền sở hữu và chúng tôi có thể sử dụng tài liệu hoặc thông tin đó mà không bị hạn chế, miễn là việc sử dụng đó trong phạm vi liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn tuân thủ các điều khoản của Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi và bất kỳ luật có thể áp dụng nào. Cụ thể, bạn cho phép Công ty sử dụng tài liệu hoặc thông tin (bao gồm mọi thông tin hồ sơ, hình ảnh, video hoặc bản ghi âm) để sao chép hồ sơ của bạn vào bất kỳ trang web hẹn hò thích hợp nào do Công ty sở hữu và điều hành. Bạn công nhận rằng các thành viên hay người dùng khác của Trang web sẽ có thể đọc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào do bạn cung cấp.

4.4 Thông tin được xem ở nước ngoài

(a) Mọi thông tin hồ sơ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi đều có thể được xem công khai trên hồ sơ của bạn, bất kể vị trí của người xem. Với việc tạo hồ sơ, bạn thừa nhận rằng người nhận ở nước ngoài sẽ có thể xem hồ sơ của bạn.
(b) Công ty sử dụng các máy chủ trên toàn cầu để lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn, có thể máy chủ được đặt tại một quốc gia không phải là quốc gia bạn cư trú.
(c) Công ty sử dụng các nhà thầu trên toàn cầu, có thể ở tại một quốc gia khác quốc gia bạn cư trú, để tiến hành kiểm tra lý lịch và lý lịch tư pháp đối với các cá nhân.
(d) Để cung cấp hỗ trợ khách hàng, thực hiện các chức năng của văn phòng hỗ trợ, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống gian lận hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể cần cho phép nhân viên hoặc nhà cung cấp của chúng tôi (những người có thể ở hoặc có nguồn lực ở quốc gia khách ngoài quốc gia bạn cư trú) truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn.

(e) Bạn hoàn toàn cho phép việc các thành viên, nhân viên và các bên thứ ba của chúng tôi chuyển và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn như được suy xét trong điều 4.4(a) đến 4.4(d) của những Điều khoản này và trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó các thành viên, nhân viên và bên thứ ba ở những quốc gia ngoài quốc gia bạn cư trú, với nhận thức và đánh giá đầy đủ về rủi ro có thể liên quan đến việc chuyển và lưu trữ đó, đặc biệt khi các quốc gia không có cùng mức độ bảo vệ tương tự hay tương đương với mức độ bảo vệ của quốc gia bạn cư trú. Tất cả các giao dịch chuyển dữ liệu sẽ được Cupid Media tạo điều kiện theo các điều khoản của Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có quyền huỷ bỏ sự cho phép của bạn hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bất cứ lúc nào theo các quy trình được nêu trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi.

4.5 Bản quyền được giao

Bạn đồng ý rằng tất cả bản quyền tồn tại trong bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào do bạn cung cấp cho Công ty đều được chuyển cho Công ty để sử dụng trong phạm vi những Điều khoản Sử dụng này. Bạn sẽ không đăng, phát hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào mà bản quyền thuộc sở hữu của người hoặc tổ chức khác và bạn đảm bảo rằng tất cả tài liệu và thông tin được cung cấp là tác phẩm gốc của bạn và không có nguồn gốc từ bất kỳ bên thứ ba nào.

4.6 Truy cập hợp pháp

Bạn phải đảm bảo rằng quyền truy cập vào Trang web và việc sử dụng Dịch vụ của bạn không bị coi là bất hợp pháp hay bị cấm theo luật áp dụng cho bạn. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các hành động của bạn theo tất cả các luật có thể áp dụng.

4.7 Dễ nhiễm virut

Bạn phải có biện pháp đề phòng của riêng mình nhằm đảm bảo rằng quy trình bạn sử dụng để truy cập Trang web không khiến bạn gặp rủi ro về vi-rút, mã máy tính độc hại hoặc các hình thức can thiệp khác có thể làm hỏng hệ thống máy tính của chính bạn. Để tránh hiểu nhầm, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự can thiệp hoặc thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ Trang web được liên kết nào.

4.8 Nội dung hồ sơ

(a) Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ, tin nhắn, video và bản ghi âm và các tài liệu khác mà bạn có thể tải lên Dịch vụ hoặc chuyển tới các thành viên khác của Dịch vụ.
(b) Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên hoặc đăng lên hồ sơ của bạn hoặc Trang web bất kỳ nội dung nào:

(i) có tính lạm dụng, tục tĩu, thô tục, xúc phạm, có xu hướng tình dục, đe dọa, quấy rối, xúc phạm chủng tộc, không đúng hoặc không phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi; hay
(ii) tả, mô tả, định danh hoặc ám chỉ bất kỳ người nào khác không phải là chính bạn.

4.9 Tương tác với các thành viên

Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc tương tác của bạn với các thành viên khác của Dịch vụ.

4.10 Phủ định ước

Bạn tuyên bố, bảo đảm và giao ước rằng:

(a) bạn sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ cho bất kỳ ai mà không có sự cho phép trước của người đã cung cấp nó cho bạn;
(b) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ để tham gia vào bất kỳ hình thức quấy rối hoặc hành vi tấn công nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát tán bất kỳ tài liệu tấn công tình dục và / hoặc phân biệt chủng tộc, lạm dụng, đe dọa, thô tục, khiêu dâm, quấy rối, bôi nhọ, nói xấu, phỉ báng dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không phát tán bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc phạm pháp nào, hoặc bất kỳ tài liệu nào xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bên khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư);
(c) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ để tham gia vào hoạt động tình dục nhóm hoặc để thu hút liên lạc cho mục đích ngoại tình hay gặp gỡ ngoài hôn nhân, hoặc để níu kéo hoặc tham gia mại dâm hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể là bất hợp pháp tại quốc gia bạn cư trú;
(d) bạn sẽ không mạo danh bất kỳ người nào hoặc nói sai về tuổi tác hay tình trạng hôn nhân của bạn hoặc đưa thông tin sai hay gây hiểu lầm trong hồ sơ của bạn dưới bất kỳ hình thức nào;
(e) bạn sẽ không thu thập địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác của người dùng khác từ Dịch vụ bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác hoặc sử dụng các dịch vụ để chuyển "spam", thư dây chuyền, thư rác (junk mail) hoặc tham gia vào bất kỳ việc phân phát email hàng loạt không được yêu cầu nào;
(f) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại không được phép nào;
(g) bạn sẽ không hỏi xin hoặc cố gắng hỏi xin bất kỳ khoản tiền, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài chính bí mật nào từ bất kỳ thành viên hoặc người dùng nào khác của Dịch vụ hoặc Trang web;
(h) bạn sẽ không gửi tiền hoặc cung cấp thông tin tài chính cho bất kỳ người nào mà bạn đã liên lạc hoặc gặp gỡ thông qua Trang web. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào (tổn thất tài chính hoặc tổn thất khác) mà bạn phải chịu do hành vi này. Bạn đồng ý báo cáo về bất cứ ai cố gắng nài xin tiền hoặc cố gắng có được thông tin tài chính bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc sử dụng chức năng "báo cáo lạm dụng" trên hồ sơ của thành viên đó;
(i) bạn sẽ không nài xin hoặc cố gắng nài xin mật khẩu từ các thành viên khác;
(j) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ để phân phối, quảng bá hoặc công bố bất kỳ tài liệu nào có chứa bất kỳ sự xúi giục/nài xin nào cho các quỹ, quảng cáo hoặc nài xin hàng hóa hoặc dịch vụ;
(k) bạn sẽ không quấy rối người khác bằng cách tiếp tục cố gắng liên lạc với người đã rõ ràng yêu cầu bạn ngừng liên lạc;
(l) bạn sẽ không đăng hoặc chuyển tài liệu có chứa vi-rút hoặc mã, tệp hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để hạn chế hoặc phá hủy chức năng của phần mềm hoặc phần cứng máy tính;
(m) bạn sẽ không đăng hoặc truyền bất kỳ thông tin liên hệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu chính, ID tin nhắn nhanh, tên người dùng Facebook, URL hoặc tên đầy đủ thông qua thông tin được đăng công khai của bạn theo bất kỳ cách nào;
(n) bạn sẽ không sử dụng các bot tự động hoặc không phải người để đăng nhập vào Dịch vụ;
(o) khi nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua điện thoại hoặc liên lạc với họ bằng bất kỳ phương tiện nào khác, bạn sẽ không được lăng mạ, nói chuyện tục tĩu, thô tục, xúc phạm, có xu hướng tình dục, đe dọa, quấy rối hoặc xúc phạm chủng tộc ("Hành vi Xúc phạm"). Bạn đồng ý rằng nếu bạn có Hành vi Xúc phạm, được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt ngay tư cách thành viên của bạn và bạn sẽ không được hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán nào mà chúng tôi đã nhận được từ bạn;
(p) bạn trên 18 tuổi. Tất cả các thành viên của trang web của chúng tôi đều phải trên 18 tuổi. Công ty chúng tôi không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ thành viên nào trong việc tham gia vào bất kỳ hình thức nào của cybersex (tình dục ảo), trao đổi về tình dục hoặc quan hệ tình dục với bất kỳ người nào chưa đủ tuổi vị thành niên. Khi được thông báo về việc liên lạc bất hợp pháp hoặc không phù hợp với trẻ vị thành niên, chúng tôi có thể báo cáo chi tiết cho Cơ quan Thực thi Pháp luật thích hợp.

4.11 Thông báo vi phạm bản quyền

(a) Công ty tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn gặp phải nội dung được hiển thị trên Trang web mà bạn nghi ngờ thuộc về bạn hoặc bên thứ ba, và nội dung đó đang được hiển thị theo cách vi phạm hoặc dường như vi phạm bản quyền của bạn hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, bạn có thể gửi thông báo bằng cách cung cấp thông tin sau cho Công ty:

(i) Thông tin liên lạc của bạn - bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email;
(ii) Chữ ký điện tử hoặc chữ ký của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác;
(iii) Mô tả về tác phẩm hoặc tài sản trí tuệ khác đã hoặc đang bị nghi ngờ bị vi phạm;
(iv) Tên của trang web nơi có tài liệu bị nghi ngờ vi phạm;
(v) Mô tả về nơi có tài liệu bị nghi ngờ vi phạm trên Trang web;
(vi) Một tuyên bố từ bạn trong đó:
(A) trình bày sơ lược niềm tin trung thực của bạn rằng việc sử dụng đang được tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép;
(B) được đưa ra, theo hình phạt về tội khai man, rằng thông tin được cung cấp trong thông báo của bạn là chính xác và được cung cấp một cách trung thực và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ.

Thông báo có thể được gửi đến:
VietnamCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia
Email: copyright@VietnamCupid.com

4.12 Sử dụng hình ảnh

Ngoài các quy định tại điều 4.5, với việc cung cấp bất kỳ hình ảnh, tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào cho Công ty, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có thể:

(a) tái tạo, sử dụng, sao chép, trình bày, hiển thị, phân phối và khai thác tài liệu, thông tin hoặc nội dung đó;
(b) chuẩn bị các tác phẩm phái sinh của tài liệu, thông tin và nội dung đó hoặc kết hợp chúng với các tác phẩm khác và các phương tiện khác; và
(c) cấp phép cho những người khác các quyền tương tự như đã được cấp cho Công ty tại điều 4.12(a) và 4.12(b) ở trên và bạn đồng ý với bất kỳ và tất cả các mục đích sử dụng đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, cho bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc thương mại nào. Bạn cũng đảm bảo rằng bạn có quyền cho phép liên quan đến điều khoản này.

4.13 Kết hôn với cô dâu đặt hàng qua thư

Trang web này không, và không được phép tham gia vào việc, dưới bất kỳ hình thức nào, giúp đỡ, kiếm, quảng bá hoặc cung cấp dịch vụ kết hôn theo mai mối với "cô dâu đặt hàng qua thư" cho người dùng của Trang web. Bạn thừa nhận rằng khu vực pháp lý mà bạn cư trú có thể cấm quảng cáo các dịch vụ kết hôn theo mai mối hoặc xúi giục mọi người tiến đến hôn nhân.

Nếu bạn cư trú tại Philippines, Bêlarut hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào cấm các dịch vụ kết hôn theo mai mối với cư dân của mình, bạn phải bảo đảm, tuyên bố và cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật cấm kết hôn theo mai mối nà. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn không vi phạm bất kỳ sự cấm đoán nào đối với việc kết hôn theo mai mối, và hơn nữa, thừa nhận và đồng ý rằng việc bồi thường trong điều 17 sẽ áp dụng đối với việc bạn vi phạm luật cấm kết hôn theo mai mối.

5. Thông tin

5.1 Theo dõi thông tin

Chúng tôi có quyền theo dõi tất cả các hồ sơ, tin nhắn, cuộc trò chuyện, tin nhắn nhanh, video và bản ghi âm để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các yêu cầu của các Điều khoản Sử dụng này. Để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp dịch vụ ở mức cao nhất và môi trường trực tuyến an toàn nhất cho khách hàng, chúng tôi đã thuê một hoặc nhiều bên thứ ba để cung cấp các chức năng bảo mật trực tuyến cho khách hàng của mình. Việc cung cấp bảo mật này yêu cầu cần phải thu thập một số dữ liệu phi cá nhân từ máy tính hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để kết nối với các trang web của chúng tôi. Bạn công nhận và đồng ý với việc thu thập của chúng tôi, dù là trực tiếp hay qua các nhà cung cấp bảo mật của bên thứ ba, đối với một số dữ liệu phi cá nhân nhất định được sử dụng cho mục đích duy nhất là đảm bảo môi trường trực tuyến bảo mật và an toàn cho bạn. Mặc dù không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập, chúng tôi đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi ký hợp đồng dịch vụ bảo mật đều tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ dữ liệu cao nhất.

5.2 Chỉnh sửa Thông tin

Mặc dù chúng tôi không và không thể xem lại tất cả các tin nhắn hoặc tài liệu khác được đăng hoặc gửi bởi các thành viên của Dịch vụ và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào của các tin nhắn hoặc tài liệu này, chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xóa, chuyển đi hoặc chỉnh sửa tin nhắn hoặc tài liệu (bao gồm hồ sơ, tin nhắn, video và bản ghi âm) mà chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, coi là vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc không thể được chấp nhận.

5.3 Bảo mật thông tin

Thật không may, không có dữ liệu truyền qua internet nào có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ những thông tin đó, chúng tôi không cam kết và không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn chuyển đến chúng tôi hoặc chúng tôi chuyển cho các bên thứ ba được phép khác theo Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi. Theo đó, bạn rõ ràng thừa nhận rằng bất kỳ thông tin nào bạn chuyển cho chúng tôi đều được chuyển với rủi ro của riêng bạn.

Bạn cũng rõ ràng cho phép thêm về việc chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba được phép, cả trong và ngoài khu vực pháp lý mà bạn cư trú, với nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan, đặc biệt khi các khu vực pháp lý khác không có mức độ bảo vệ tương tự hoặc tương đương với quốc gia bạn cư trú. Bạn có quyền huỷ bỏ sự cho phép của bạn hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bất cứ lúc nào theo các quy trình được nêu trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi.

Bất kể điều trên, một khi chúng tôi nhận được thông tin bạn chuyển, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của thông tin đó.

6. Hạn chế sử dụng

Trừ khi chúng tôi có sự đồng ý khác bằng văn bản, bạn chỉ được cấp quyền truy cập vào Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Các doanh nghiệp, nhóm, tổ chức và công ty bị cấm đăng ký làm thành viên. Bạn được phép in bản sao của bất kỳ thông tin nào có trên Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, trừ khi việc in bị cấm rõ ràng.

7. Quảng cáo trực tiếp

Bạn rõ ràng cho phép và đồng ý rằng Công ty có thể sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân mà Công ty thu thập về bạn cho mục đích quảng cáo trực tiếp. Bạn có quyền huỷ bỏ sự cho phép của bạn hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, theo các quy trình được nêu trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi.

8. Thông báo

Công ty có quyền gửi thư điện tử cho bạn về các thay đổi hoặc bổ sung đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Công ty và các doanh nghiệp liên kết của Công ty.

9. Quảng cáo

9.1 Tự chịu trách nhiệm

Trách nhiệm đối với nội dung của quảng cáo (nếu có) xuất hiện trên Trang web (bao gồm các siêu liên kết (hyperlink) đến trang web của chính nhà quảng cáo) chỉ thuộc về các nhà quảng cáo. Việc đặt các quảng cáo như vậy không cấu thành lời giới thiệu hoặc xác nhận của Công ty dành cho sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà quảng cáo. Mỗi nhà quảng cáo tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hiển thị nào được thực hiện liên quan đến quảng cáo của họ.

10. Quyền sở hữu trí tuệ

Công ty giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trong Dịch vụ và Trang web và các quyền sở hữu trí tuệ tương ứng và bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng.

10.1 Bản quyền

Bản quyền trong Dịch vụ và Trang web (bao gồm văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, bản ghi âm và phần mềm) được Công ty sở hữu hoặc cấp phép. Ngoài các mục đích của và theo các điều kiện được quy định trong Đạo luật Bản quyền 1968 (Cth) và luật tương tự áp dụng tại địa phương của bạn, và ngoại trừ được cho phép rõ ràng bởi các Điều khoản Sử dụng này, bạn không được, dưới bất kỳ hình thức nào hay bằng bất kỳ cách nào,:

(a) chỉnh sửa, tạo lại, lưu trữ, phân phát, in, hiển thị, trình bày, công khai hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Trang web; hoặc
(b) Thương mại hóa mọi thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ thu được từ bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Trang web;

mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

10.2 Nhãn hiệu thương mại

Trừ khi có quy định khác, bất kỳ công việc hoặc thiết bị nào được gắn biểu tượng ™ hoặc ® là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký. Nếu bạn sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào thuộc sở hữu của Công ty liên quan đến các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn phải bao gồm một tuyên bố về nhãn hiệu thương mại của Công ty. Bạn không được sử dụng nhãn hiệu thương mại của chúng tôi:

(a) như toàn bộ hay một phần nhãn hiệu thương mại của riêng bạn;
(b) liên quan đến các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ không phải của chúng tôi;
(c) theo cách có thể gây nhầm lẫn, gây hiểu lầm hoặc lừa dối; hay
(d) theo cách làm mất uy tín của chúng tôi hoặc thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, Dịch vụ và Trang web).

11. Các trang web được liên kết

11.1 Liên kết được đưa ra chỉ để thuận tiện

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác ("Trang web được liên kết"). Những liên kết này được đưa ra chỉ để thuận tiện và có thể hiện không còn tồn tại hoặc được duy trì. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc phương pháp bảo mật liên quan đến Trang web được Liên kết.

11.2 Không chấp thuận

Các liên kết của chúng tôi với Trang web được Liên kết không nên được hiểu là sự chấp thuận, phê duyệt hoặc khuyến nghị của Công ty về chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của các Trang web được Liên kết hoặc bất kỳ thông tin, đồ họa, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập hoặc chứa trên Trang web được Liên kết, trừ khi và trong phạm vi chỉ rõ điều ngược lại. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của các Trang web được Liên kết trước khi sử dụng nó.

12. Tuyên bố Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết tuân thủ các điều khoản trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi được đăng trên Trang web và đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi nó để tuân thủ luật pháp hiện hành và hoạt động của chúng tôi.

Bạn hoàn toàn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách và cho các mục đích được nêu trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có quyền huỷ bỏ sự cho phép của bạn hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, theo các quy trình được nêu trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi không bán Thông tin Cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào hay cung cấp Thông tin Cá nhân cho các bên thứ ba vì bất kỳ mục đích kinh tế nào (trừ khi mục đích kinh tế đó đã được đề cập cụ thể trong Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi).

13. Bán Trang web hoặc Dịch vụ

Bạn rõ ràng đồng ý và cho phép rằng, nếu Công ty bán Trang web, Dịch vụ hoặc doanh nghiệp của Công ty (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc có sự thay đổi quyền kiểm soát Công ty, Công ty có thể tiết lộ, chuyển nhượng hoặc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân, Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn tải trên Trang web hoặc Dịch vụ (bao gồm ảnh và hồ sơ công khai của bạn) cho người mua hoặc đối tượng hay cá nhân kiểm soát mới, nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ và quảng cáo trực tiếp đến bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng người mua mới hoặc cá nhân hay tổ chức kiểm soát mới có thể được đặt tại một quốc gia không phải là quốc gia cư trú của bạn và bạn đồng ý chuyển Dữ liệu Cá nhân sang các quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn.

14. Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

14.1 Quyền của Người Tiêu dùng theo Luật Người Tiêu dùng Úc

Đối với các cá nhân trong khu vực tài phán của Úc, bạn có một loạt các quyền và biện pháp theo Luật Người tiêu dùng Úc (ACL).

14.2 Bảo hành cho hàng hóa và dịch vụ cho tiêu dùng hoặc sử dụng cá nhân, trong nước hoặc hộ gia đình

Trong khu vực tài phán của Úc, nơi chúng tôi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc loại thường được sử dụng cho tiêu dùng cá nhân, trong nước hoặc hộ gia đình, các bảo hành cho người tiêu dùng do ACL quy định không bị giới hạn hoặc loại trừ dưới bất kỳ hình thức nào.

14.3 Bảo hành cho hàng hóa và dịch vụ không dành cho việc sử dụng hoặc tiêu dùng cá nhân, trong nước hoặc hộ gia đình

Trong khu vực tài phán của Úc, nơi chúng tôi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ không dành cho sử dụng hay tiêu dùng cá nhân, nội địa hoặc hộ gia đình nhưng chi phí không quá 40.000 đô la, bảo hành cho người tiêu dùng được giới hạn:

(a) trong trường hợp hàng hóa:

(i) thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương;
(ii) sửa chữa hàng hóa đó;
(iii) thanh toán chi phí thay thế hàng hóa đó hoặc mua hàng hóa tương đương; hoặc
(iv) thanh toán chi phí sửa chữa hàng hóa; và

(b) trong trường hợp dịch vụ:

(i) cung cấp lại dịch vụ; hoặc
(ii) thanh toán chi phí để các dịch vụ được cung cấp lại.

14.4 Không bảo đảm về tính chính xác

Theo khoản 14.2 và 14.3, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào rằng tài liệu hoặc thông tin được cung cấp thông qua Dịch vụ hoặc trên Trang web (bao gồm mọi hồ sơ thành viên, lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin khác được Công ty hay bất kỳ thành viên, cá nhân hay đối tượng nào khác hiển thị, tải lên hoặc phát đi) là đáng tin cậy, chính xác hoặc đầy đủ hoặc việc bạn truy cập Dịch vụ hoặc Trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời hoặc an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào xảy ra hoặc từ việc bạn tin tưởng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được cung cấp thông qua Dịch vụ hoặc trên Trang web. Bạn nên tự kiểm tra trước khi hành động hoặc dựa vào bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào xuất hiện trên Trang web. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ sự tin tưởng vào bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào như vậy sẽ có do bạn tự chịu rủi ro.

14.5 Không bảo đảm tính khả dụng

Theo điều 14.2 và 14.3, chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ hoặc Trang web sẽ không bị gián đoạn hay không bị lỗi. Dịch vụ được phân phối trên cơ sở "theo đúng bản chất". Có thể có sự chậm trễ, thiếu sót và gián đoạn về tính khả dụng của Dịch vụ hoặc Trang web. Khi được pháp luật cho phép, bạn thừa nhận rằng Dịch vụ (và tính khả dụng của Trang web) được cung cấp mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự phù hợp cho mục đích cụ thể.

14.6 Bảo đảm ngụ ý bị loại trừ

Trong phạm vi được pháp luật cho phép và tuân theo điều 14.2 và 14.3, bất kỳ điều kiện hoặc bảo đảm nào theo cách khác được ngụ ý trong các Điều khoản Sử dụng này đều được loại trừ. Trong trường hợp pháp luật ngụ ý bất kỳ điều kiện hoặc bảo đảm nào, và luật đó cấm chúng tôi loại trừ hoặc sửa đổi việc áp dụng hoặc trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, bất kỳ điều kiện hoặc bảo đảm nào như vậy, điều kiện hoặc bảo đảm đó sẽ được coi là được bao gồm nhưng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ giới hạn đối với việc vi phạm điều kiện hoặc bảo đảm đó trong một hoặc nhiều điều sau đây:

(a) nếu vi phạm liên quan đến hàng hóa:

(i) thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương;
(ii) sửa chữa hàng hóa đó;
(iii) thanh toán chi phí thay thế hàng hóa đó hoặc mua hàng hóa tương đương; hay
(iv) thanh toán chi phí sửa chữa hàng hóa; và

(b) nếu vi phạm liên quan đến Dịch vụ:

(i) cung cấp lại Dịch vụ; hoặc
(ii) thanh toán chi phí để các dịch vụ được cung cấp lại.

14.7 Không chịu trách nhiệm về tổn thất

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, tuy nhiên đã bị gây ra (kể cả do sơ suất), mà bạn có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phải chịu liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, Trang web hoặc bất kỳ Trang web được Liên kết nào, chúng tôi cũng không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào xảy ra do bạn sử dụng hoặc tin tưởng vào thông tin có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ hoặc Trang web. Để tránh hiểu nhầm và không giới hạn những điều chung đã nói ở trên:

(a) Công ty không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, chưa chắc, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc là thiệt hại hậu quả phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web hoặc đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, hoặc đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm và dịch vụ nào khác có được thông qua Dịch vụ hoặc Trang web, hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang web, cho dù dựa trên hợp đồng, sơ suất hoặc lầm lỗi khác, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc theo cách khác, ngay cả khi Công ty đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó;
(b) Công ty không chấp nhận chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào bạn gửi đến Dịch vụ hoặc Trang web cũng như chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc thành viên hay người dùng khác sử dụng hoặc lạm dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào mà bạn gửi cho Dịch vụ hoặc Trang web;
(c) Công ty không chấp nhận chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với hành vi của bất kỳ thành viên hoặc người dùng Dịch vụ nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hành vi nào gây thương tích cho bất kỳ người nào.

15. Cảnh báo cụ thể về hẹn hò trực tuyến

15.1 Rủi ro

Bạn thừa nhận rằng có những rủi ro liên quan đến việc hẹn hò trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn, vô tình giao tiếp với những người chưa đủ tuổi hoặc những người hành động giả dối hoặc có mục đích phạm tội. Bạn đồng ý thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi liên lạc hoặc gặp gỡ với những người dùng khác, đặc biệt nếu bạn quyết định gặp mặt ngoài đời. Ngoài ra, bạn đồng ý xem lại các lời khuyên về an toàn hẹn hò trực tuyến của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ.

15.2 Không đảm bảo về danh tính của các thành viên

Bạn thừa nhận rằng việc xác thực người dùng trên internet là vô cùng khó khăn. Công ty không thể và không đảm bảo rằng mỗi thành viên hoặc người dùng Dịch vụ là người mà họ nhận là. Hơn nữa, Công ty không thể và không đảm bảo rằng hồ sơ thành viên là đáng tin cậy, chính xác hoặc đầy đủ. Do đó, bạn phải cẩn thận khi trao đổi với các thành viên hoặc người dùng khác của Dịch vụ hoặc Trang web.

16. Chấm dứt

16.1 Thỏa thuận có hiệu lực cho các thành viên

Thỏa thuận này sẽ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực khi bạn là thành viên của Dịch vụ hoặc khi bạn sử dụng Trang web.

16.2 Chấm dứt tư cách thành viên của bạn

Bạn có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, có hiệu lực ngay lập tức khi chúng tôi nhận được thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt của bạn. Thông báo chấm dứt có thể được gửi đến địa chỉ trong phần Liên hệ với Chúng tôi trên Trang web, hoặc có thể được gửi qua email đến địa chỉ email được liệt kê trong phần Liên hệ với Chúng tôi trên trang web hoặc có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào liên kết Tắt thành viên trong phần của thành viên trên Trang web. Bạn sẽ không được hoàn trả phí thành viên như là kết quả của việc chấm dứt tư cách thành viên.

16.3 Quyền chấm dứt đặc biệt đối với một số cư dân Hoa Kỳ

Nếu bạn là cư dân của Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio hoặc Wisconsin tại thời điểm đăng ký gói dịch vụ thì quy định sau đây áp dụng cho bạn:

(a) Bạn có thể hủy Thỏa thuận này, mà không bị phạt hoặc chịu trách nhiệm, bất cứ lúc nào trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi đăng ký các gói dịch vụ trả phí (Thời hạn Hủy bỏ). Để hủy Thỏa thuận này, bạn phải gửi cho chúng tôi một thông báo đã ký tên và ghi ngày bằng thư đã đăng ký hoặc được chứng nhận, trong đó nêu rõ rằng bạn đang hủy Thỏa thuận này, hoặc các từ khác có mục đích như vậy. Thông báo này cần được gửi đến: VietnamCupid.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia. Nếu bạn gửi hoặc chuyển thông báo hủy thỏa thuận đăng ký gói dịch vụ của mình trong Thời hạn Hủy bỏ, Công ty sẽ hoàn, trong khoảng thời gian được quy định, bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện tuân theo quy định này.

Nếu bạn là cư dân của California, Illinois, New York hoặc Ohio tại thời điểm đăng ký gói dịch vụ thì quy định sau đây áp dụng cho bạn:

(b) Trong trường hợp bạn chết trước khi kết thúc thời gian đăng ký trả phí, di sản của bạn sẽ được hoàn trả phần phí của bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện cho gói dịch vụ của mình cho giai đoạn sau khi bạn qua đời. Trong trường hợp bạn bị khuyết tật nghiêm trọng (và không thể sử dụng trang web) trước khi kết thúc thời gian đăng ký đã trả phí, bạn sẽ được hoàn trả phần phí của bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện cho gói dịch vụ của mình cho giai đoạn sau khi bạn bị khuyết tật bằng cách gửi thông báo cho công ty theo địa chỉ sau: VietnamCupid.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia.

16.4 Chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn

Theo quyết định hoàn toàn của chúng tôi, chúng tôi có thể chặn, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào, hoặc điều có thể ảnh hưởng đến việc tận hưởng Dịch vụ của người khác.

16.5 Chúng tôi chấm dứt tư cách thành viên của bạn

Chúng tôi có thể chấm dứt ngay tư cách thành viên của bạn và quyền truy cập Dịch vụ của bạn bất cứ lúc nào nếu chúng tôi xác định (theo quyết định hoàn toàn của chúng tôi) rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này. Thông báo về việc chấm dứt sẽ được gửi đến địa chỉ email cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Mọi khoản phí trả trước liên quan đến khoảng thời gian sau khi chấm dứt sẽ được hoàn trả cho bạn sau khi trừ mọi chi phí phát sinh hoặc tổn thất mà Công ty phải chịu liên quan đến tư cách thành viên của bạn.

16.6 Tắt tài khoản khi không sử dụng

Chúng tôi có thể tắt tài khoản của bạn nếu bạn không sử dụng Dịch vụ trong thời gian 6 tháng liên tiếp trừ khi bạn có gói dịch vụ trả phí còn hiệu lực.

16.7 Chấm dứt theo Hợp đồng Tiêu dùng (Thông tin, Hủy bỏ và các Phí Bổ sung) Quy định 2013

Phần này chỉ áp dụng cho bạn nếu bạn là "người tiêu dùng" như được định nghĩa trong Hợp đồng Tiêu dùng (Thông tin, hủy bỏ và các Phí Bổ sung) Quy định 2013 ("Quy định") và cư trú ở UK Vương Quốc Anh và chưa bắt đầu sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp Quy định này áp dụng cho các Điều khoản Sử dụng này, bạn có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày đăng ký làm thành viên của Dịch vụ bằng cách gửi thông báo bằng văn bản. Nếu bạn đã bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời hạn huỷ mười bốn (14) ngày mà bạn được cho phép theo Hợp đồng Tiêu dùng (Thông tin, Hủy bỏ và Phí bổ sung) Quy định 2013, bạn sẽ được xem là đã yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp bạn đã yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn sẽ phải thanh toán giá trị dịch vụ cho đến khi bạn hủy dịch vụ.

(a) Bạn sẽ được hoàn lại bất kỳ khoản phí nào bạn đã trả trong vòng 14 ngày kể từ khi chúng tôi nhận được thông báo chấm dứt của bạn nếu bạn chưa bắt đầu sử dụng dịch vụ. Quyền được hoàn tiền của bạn sẽ không được áp dụng khi bạn đã bắt đầu sử dụng dịch vụ với việc thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

(i) Gửi tin nhắn cho các thành viên;
(ii) Đọc tin nhắn nhận được từ các thành viên;
(iii) Gửi thông báo Bày tỏ quan tâm đến các thành viên.

17. Bồi thường

Trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Công ty, các doanh nghiệp liên kết của công ty, các công ty thành viên, cổ đông, người quản lý, nhân viên, đại lý và đại diện vô hại khỏi và chống lại mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, thuế (bao gồm GST), trách nhiệm pháp lý và/hoặc chi phí (bao gồm chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể Công ty, các doanh nghiệp liên kết, các công ty thành viên, cổ đông, người quản lý, nhân viên, đại lý và đại diện phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(a) bất kỳ vi phạm nào của bạn về các điều khoản này;
(b) bất kỳ việc sử dụng trái phép trang web có thể có liên quan hoặc liên đới với bạn;
(c) bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với bất kỳ luật pháp nào; và
(d) bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào bạn có thể mắc phải liên quan đến trang web.

Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ để chống lại bất kỳ Khiếu nại nào. Chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường, với điều kiện bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ Khiếu nại nào.

18. Điều khoảng chung

18.1 Không Tuân thủ

Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự không tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này khi sự không tuân thủ đó là do các trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

18.2 Không Từ bỏ

Nếu chúng tôi từ bỏ bất kỳ quyền nào chúng tôi có theo các Điều khoản Sử dụng này trong một lần, điều đó không có nghĩa là các quyền đó sẽ tự động bị từ bỏ trong các lần khác.

18.3 Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều nào trong những Điều khoản Sử dụng này được coi là không hợp lệ, không thể thực thi hoặc bất hợp pháp vì bất kỳ lý do nào, các Điều khoản Sử dụng còn lại sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

18.4 Ngôn ngữ của Thỏa thuận

Ngôn ngữ của Thỏa thuận này là tiếng Anh. Trường hợp Công ty đã cung cấp bản dịch từ tiếng Anh của Thỏa thuận này, bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Nếu có sự không nhất quán giữa phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này và bản dịch, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

18.5 Biến thể

Chúng tôi có quyền đôi khi sửa đổi các Điều khoản sử dụng này. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi thông báo trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có thông báo như vậy sẽ thể hiện sự đồng ý của bạn trong việc chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này như được sửa đổi.

18.6 Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của bạn theo Thỏa thuận này hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào. Công ty có quyền chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này hoặc cho Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tại cuộc bầu cử của Công ty, trong trường hợp các nghĩa vụ của Công ty theo Thỏa thuận này do bên thứ ba đảm nhận, Công ty sẽ được miễn bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý theo Thỏa thuận này.

18.7 Mối quan hệ

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, làm công hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và Công ty như là kết quả của Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web.

18.8 Luật điều chỉnh

(a) Người dùng là cư dân của một quốc gia trong Liên minh Châu u đồng ý rằng Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp có hiệu lực tại Anh và xứ Wales và đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của Anh và xứ Wales.
(b) Người dùng là cư dân của một quốc gia không thuộc Liên minh Châu u đồng ý rằng Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp có hiệu lực tại Queensland, Úc và đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của khu vực pháp lý đó.

19. Các định nghĩa

Trong các Điều khoản Sử dụng này, những từ ngữ sau có nghĩa:

"Khiếu nại" có nghĩa là, liên quan đến một người, một khiếu nại, yêu cầu, biện pháp khắc phục, kiện tụng, thiệt hại, tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý, hành động, thủ tục, quyền hành động, yêu cầu bồi thường hoặc bồi hoàn hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh bởi hoặc được thực hiện hay khắc phục bởi hay chống lại người đó, tuy nhiên đang phát sinh, và cho dù được xác định hay không xác định, hoặc ngay lập tức, trong tương lai hoặc bất ngờ;

"Thương mại hóa" có nghĩa là khai thác, tiếp thị, quảng bá, phát triển, tích hợp, nghiên cứu, bán và thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác để có được lợi nhuận hoặc khen thưởng;

"Công ty" có nghĩa là Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), một công ty đã đăng ký tại New South Wales, Úc, và sẽ bao gồm bất kỳ công ty thành viên hay liên kết nào (như các điều khoản được định nghĩa trong Luật Công ty 2001 (Cth)) của Cupid Media Pty Ltd;

"EU" có nghĩa là liên minh chính trị và kinh tế của các quốc gia thành viên ở Châu u được gọi là Liên minh Châu u;

"Quốc gia EU" có nghĩa là bất kỳ quốc gia nào là thành viên hiện tại và là thành viên của các hiệp định của EU và hiện tại có nghĩa là Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia , Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển;

"Dữ liệu Cá nhân " có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân có thể định danh ("chủ thể của dữ liệu"); một thể nhân có thể định danh là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến thông tin định danh như tên, số chứng minh nhân dân, dữ liệu vị trí, thông tin nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về vật lý, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc bản sắc xã hội của thể nhân đó;

"Dịch vụ trả phí" có nghĩa là các tính năng và Dịch vụ được cung cấp cho các thành viên trả phí của Trang web có đăng ký gói dịch vụ trả phí;

"Tuyên bố Quyền riêng tư" nghĩa là chính sách quyền riêng tư của Công ty có trên Trang web;

"Dịch vụ" có nghĩa là các tính năng khả dụng cho các thành viên thông qua trang web;

"Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt" có nghĩa là dữ liệu cá nhân tiết lộ thông tin chủng tộc hay dân tộc, ý kiến chính trị, tín ngưỡng hoặc tôn giáo, thành viên công đoàn, lý lịch tư pháp của Bạn, dữ liệu di truyền và sinh trắc học nhằm mục đích xác định duy nhất một thể nhân, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc xu hướng tình dục của Bạn;

"Trang web" có nghĩa là trang web này, được sở hữu và điều hành bởi Công ty;

"Điều khoản Sử dụng" có nghĩa là các Điều khoản Sử dụng này đôi khi được Công ty sửa đổi, tạo thành thỏa thuận giữa bạn và Công ty;

"Chúng tôi" và "Của Chúng tôi" tất cả đều đề cập đến Công ty.