Login

Muslim Vietnamese Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Men

/

Vietnamese

/

Dating

/

Religion

/

Muslim

1 - 26 of 26
Nipon
37 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Female 21 - 38
Religion: Islam
Ali
35 Ben Tre, Bến Tre, Vietnam
Seeking: Female 21 - 38
Religion: Islam
Shahriar
45 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Female 25 - 55
Religion: Islam
Ben
30 Son Tra, Ðà Nẵng, Vietnam
Seeking: Female 19 - 30
Religion: Islam
ffzzz1
35 Ha Long, Quảng Ninh, Vietnam
Seeking: Female 27 - 37
Religion: Islam
Ismail
38 Ba Dinh, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Female 18 - 50
Religion: Islam
Tamer
49 Hai Phong, Hải Phòng, Vietnam
Seeking: Female 26 - 44
Religion: Islam
Ahmed
37 District 12, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 20 - 33
Religion: Islam
arif
35 Thanh Hoa, Long An, Vietnam
Seeking: Female 21 - 37
Religion: Islam
Raza
43 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 23 - 41
Religion: Islam
wahyu
46 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 25 - 43
Religion: Islam
irfan
37 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Female 22 - 38
Religion: Islam
Skidi
27 Vung Tau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vietnam
Seeking: Female 19 - 33
Religion: Islam
ali
29 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 19 - 34
Religion: Islam
Nam công tử
26 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Female 19 - 32
Religion: Islam
Bảo Hiếu
24 Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 19 - 31
Religion: Islam
Ali
26 Son Tra, Ðà Nẵng, Vietnam
Seeking: 19 - 30
Religion: Islam
Laith
29 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Female 19 - 35
Religion: Islam
Thịnh
32 Cam Le, Ðà Nẵng, Vietnam
Seeking: Female 20 - 68
Religion: Islam
Trần Văn giáp
33 My Duc, Hà Tây, Vietnam
Seeking: Female 33 - 40
Religion: Islam
first
Previous
Next
last