Login

Short Vietnamese Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Men

/

Vietnamese

/

Dating

/

Height

/

Short

1 - 35 of 100
Michel
62 Vung Tau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vietnam
Seeking: Female 33 - 52
Height: 5'4" (162 cm)
Max
26 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Female 19 - 33
Height: 5'3" (160 cm)
Lưu Thanh Tú
27 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 18 - 30
Height: 5'4" (163 cm)
Jon
67 Da Lat, Lâm Ðồng, Vietnam
Seeking: Female 37 - 52
Height: 5'4" (163 cm)
Dat
38 District 4, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 19 - 32
Height: 5'3" (161 cm)
Patrick
62 Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 45 - 52
Height: 5'3" (160 cm)
Paul Nguyễn
40 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 23 - 40
Height: 5'3" (161 cm)
Bharat
37 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 21 - 38
Height: 5'4" (163 cm)
Duy
38 Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 21 - 40
Height: 5'3" (160 cm)
Arun
36 District 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 21 - 38
Height: 5'1" (154 cm)
Phuc
39 Ninh Kieu, Cần Thơ, Vietnam
Seeking: Female 27 - 37
Height: 5'3" (160 cm)
Dan
28 District 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 21 - 25
Height: 5'4" (163 cm)
David
64 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 42 - 55
Height: 5'4" (163 cm)
marc
38 Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 18 - 30
Height: 5'4" (162 cm)
Shem
63 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 18 - 44
Height: 5'4" (163 cm)
Vincent
52 Tan Binh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 28 - 46
Height: 5'3" (161 cm)
Rohin
30 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Female 19 - 35
Height: 5'4" (162 cm)
Tony
46 An Phu, An Giang, Vietnam
Seeking: Female 25 - 43
Height: 5'4" (163 cm)
Raj
40 Thu Duc, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 31 - 45
Height: 5'3" (160 cm)
Phong
31 Phu Nhuan, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 30 - 40
Height: 4'11" (150 cm)
Alex
36 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Female 22 - 38
Height: 5'1" (155 cm)
Raphael
26 Thai Nguyen, Thái Nguyên, Vietnam
Seeking: Female 19 - 33
Height: 5'1" (155 cm)
Priyabrata
31 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 20 - 36
Height: 5'3" (161 cm)
Thắng bá
38 Thuan An, Bình Dương, Vietnam
Seeking: Female 21 - 39
Height: 4'11" (150 cm)
Walter
48 Dong Da, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Female 30 - 41
Height: 4'11" (151 cm)

Next

first
Previous