Login

Los Angeles Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Men

/

American

/

Friendship

/

Location

/

California

/

Los Angeles

1 - 35 of 100
William
49 Los Angeles, California, United States
Seeking: Female 25 - 35
Cảm ơn bạn đã xem hồ sơ của tôi. Thank you for viewing my profile. Tôi là người Trung Quốc và sống ở Hoa Kỳ. I am Chinese and live in the United States. Tôi không nói tiếng Việt. Tôi đang sử dụng một dịch giả để viết những từ này. I do not speak Vietnamese. I am using a translator to write these words. Tôi muốn đến Việt Nam ngay khi chính phủ mở cửa du lịch quốc tế. Tôi muốn có cơ hội gặp bạn và xem chúng ta có hợp nhau không. Tôi muốn kết hôn vào năm 2022. Tôi biết COVID-19 có hại cho mọi người. Tôi cầu chúc mọi người bình an, thịnh vượng và phước lành. I would like to travel to Vietnam as soon as the government opens up international travel. I would like an opportunity to meet you and see if we are a match. I would like to get married in 2022. I know COVID-19 has been bad for everyone. I wish everyone peace, prosperity and blessings. Tôi là một chàng trai giản dị, được học hành, thích nấu ăn và đọc sách. Tôi là một Cơ đốc nhân thích ai đó đến nhà thờ vào Chủ nhật. Nơi tôi thích đi du lịch là Singapore. Tôi tập thể dục khoảng 3 lần mỗi tuần và tôi cố gắng ăn uống lành mạnh. Tôi có hai người anh em tuyệt vời. Một người là anh trai sinh đôi của tôi và người kia là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi cũng có một chị gái và hai anh trai kế. I am a simple guy who is educated and enjoys cooking and reading. I am a Christian who prefers someone that attends church on Sundays. My favorite place to travel is Singapore. I exercise about 3 times per week and I try to eat healthy. I have two wonderful brothers. One is my twin brother and the other is my half brother. I also have a step sister and two step brothers. Tôi có một sự nghiệp tuyệt vời và yêu thích những gì tôi làm. Tôi biết tôi muốn gì trong cuộc sống và tôi hy vọng bạn cũng vậy. Hãy tìm thấy nhau và yêu nhau. I have a great career and love what I do. I know what I want out of life and I hope you do too. Lets find each other and fall in love.
Chris
45 Los Angeles, California, United States
Seeking: Female 28 - 36
Tony
66 Los Angeles, California, United States
Seeking: Female 18 - 60
David
45 Los Angeles, California, United States
Seeking: Female 21 - 32
UZI
66 Los Angeles, California, United States
Seeking: Female 28 - 46

Next

first
Previous