Login

Intelligent American Men Interested in Friendship

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Western Men

/

American

/

Friendship

/

Education

/

PhD or Doctorate

1 - 35 of 100
Sean
43 San Jose, California, United States
Seeking: Female
Education: PhD or Doctorate
Tôi lớn lên trên bờ phía bắc của O'ahu, Hawaii. Không có nhiều ô nhiễm ánh sáng ra khỏi đó, do đó, nhìn lên bầu trời đêm được một màn hình hiển thị rực rỡ của pháo hoa tự nhiên mỗi đêm. Ít nhất, đó là tôi cảm thấy như thế nào. Tôi đã từng đứng trên một cái xô để cố gắng đạt được các ngôi sao, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng phơi cao. . . và mái cao hơn. Núi, máy bay, rất nhiều thứ đã có một lợi thế chiều cao hơn tôi; nó đã không được cho đến chọc xung quanh trong tạp chí Astronomy của cha tôi mà tôi nhận ra như thế nào đến nay các ngôi sao. Sau khi giải thích cho tôi cách xa một năm ánh sáng được, tôi bắt đầu để nắm bắt trình tự, độ lớn của vũ trụ. Tôi tìm thấy tình yêu đầu tiên của tôi: Thiên văn học. Tôi sử dụng để xem một chương trình truyền hình gọi là "Vũ trụ", được tổ chức bởi Carl Sagan. Ông là người hùng của tôi, và từ người ấy tôi đã học được nhiều về vũ trụ. Tại 5 tuổi tôi đã viết cho anh một lá thư, và ông đã viết lại gửi bức ảnh của các vành đai sao Thổ và các mặt trăng của sao Mộc. Tôi nghĩ lúc đó tôi muốn trở thành một phi hành gia; nhưng thời gian trôi đi và tôi lớn lên, và tôi quên những giấc mơ thời thơ ấu của tôi. . . trong một thời gian. Khi tôi bắt đầu học đại học ở tuổi 17, tôi nghĩ tôi sẽ viết các trò chơi video và máy tính thiết kế; nhưng tôi ghét nó. Vì vậy, tôi dừng lại và sẽ có một loạt các công việc tuyệt vời com dot, đáng chú ý nhất là một quản trị hệ thống và một kỹ sư IT. Khi thị trường cạn kiệt (các "dot bom") Tôi quyết định tôi phải trở lại trường học tại kết thúc bằng Kỹ sư máy tính của tôi. May mắn thay tất cả các kỹ sư được yêu cầu để có một số tiền nhất định của lớp học Vật lý học, và giáo sư của tôi đã phát hiện ra rằng tôi có một sở trường riêng cho Astrophysics. Vào mùa xuân năm 2005, tôi đã Astronomy 101, và prof của tôi đã rất ấn tượng với tầm của tôi về Thiên văn học mà ông đã cho tôi một vị trí nghiên cứu tại NASA. Trong khi đó, tôi phát hiện ra những gì các điều kiện tiên quyết cho các chương trình du hành vũ trụ, và bây giờ sau khi tất cả những giấc mơ của tôi là năm cuối cùng đã nằm trong tầm tay của tôi. NASA hiện đang tuyển dụng cho các chương trình du hành vũ trụ. Và tôi hiện là một vật lý thiên văn làm việc như một giáo sư vật lý tại một trường đại học ở đây. Khi tôi còn là một cậu bé lớn lên ở Hawaii, cha tôi không bao giờ cho phép tôi để nghiên cứu võ thuật. Việc theo đuổi gọi cho tôi, tâm hồn tôi đau nhức để đào tạo. Chỉ đến khi tôi 13 tuổi và chuyển đến Cali mà tôi đã có thể bắt đầu đào tạo của tôi. Trong đó, tôi mong muốn nghiên cứu Katana, thanh kiếm Samurai. Mãi cho đến sau khoảng 8 năm của võ học (với một vài năm để nghiên cứu các thanh kiếm) mà tôi đã hiểu tại sao. Khi tôi đã sẵn sàng, bà tôi tiết lộ với tôi rằng tôi là hậu duệ của một gia đình samurai người đã, cho một thế kỷ, các kiếm sĩ vĩ đại nhất trong tất cả các Nhật Bản. Bây giờ với 20 năm đào tạo võ thuật (Mitose Kenpo, Muay Thái, và một sự hiểu biết sơ của Jiujitsu, Aikido, Ninjutsu, Wing Tsun, Uechi-Ryu, Shotokan, vv) Tôi có thể nói rằng tôi đã sử dụng quyền hạn của mình cho tốt thế giới này. Bên ngoài đào tạo, sparring, và các giải đấu (trong đó tôi đã giành được một số, thậm chí ở tuổi 17) Tôi đã không bao giờ được trong một chiến đấu trong cuộc sống của tôi. Không phải là tôi trở xuống; Isaac Asimov đã từng nói rằng bạo lực là phương sách cuối cùng của không sáng tạo. Khoảng ba năm trước đây, tôi bắt đầu một cái gì đó mà tôi đã luôn muốn thử: breakdance. Và bây giờ tôi có được nối. Breakin, như các môn võ nghệ thuật, là một chiếc xe tuyệt vời để phát triển bản thân. Đó là tất cả mọi thứ từ sự cân bằng và phối hợp để đào tạo cardio và sức mạnh. Các nền văn hóa xung quanh nó là phong phú trong âm nhạc, nghệ thuật, và phong cách. Và đó là rất nhiều niềm vui mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng đặt nó xuống. Tôi chỉ muốn tôi đã bắt đầu sớm hơn. Một lần ngẫu nhiên trên những chuyến đi của tôi, tôi thấy mình ở Toronto, đi bộ về nhà vào một đêm mưa. Bằng cách nào đó qua mưa tôi nghe một bị bóp nghẹt "mew * blub * blub * mew". Nhìn vào cống thoát nước mưa bên dưới tôi, tôi thấy một cặp tai và một chân vung; vì vậy tôi đã đạt được trong và lấy ra một con mèo ướt ngâm. Tôi quay ngược bà xuống để thoát nước từ phổi của cô và khô cô với áo của tôi. Cô đã khóc khi tôi cố gắng để đưa cô xuống, vì vậy tôi đưa cô về. Đó là lần duy nhất trong đời tôi, tôi từng có một con vật nuôi; Tôi có điều này về việc giữ động vật trong điều kiện nuôi nhốt. Tôi đã không thể mang cô trở lại vì các vấn đề pháp lý qua một con mèo qua biên giới Canada, nhưng cô ấy trong một gia đình tốt. Trong những tháng gần đây tôi đã được dự tính nhận được một con chó; có thể là một Akita, như các samurai sử dụng để đào tạo họ để săn gấu. (Original English) I grew up on the north shore of O'ahu, Hawaii. There isn't a lot of light pollution out there, so looking up at the night sky was a brilliant display of natural fireworks every night. At least, that's how I felt. I used to stand on a bucket to try to reach the stars, but then I realized that the clothesline was higher . . . and the roof higher than that. Mountains, airplanes, lots of things had a height advantage over me; it wasn't until poking around in my dad's Astronomy magazines that I realized how far the stars are. After he explained to me how far a light year is, I began to grasp the order and magnitude of the universe. I found my first love: Astronomy. I used to watch a TV show called "Cosmos", hosted by Carl Sagan. He was my hero, and from him I learned much about the universe. At the age of 5 I wrote him a letter, and he wrote back sending pics of the rings of Saturn and the moons of Jupiter. I thought then that I wanted to be an Astronaut; but time went on and I grew up, and I forgot my childhood dreams . . . for a time. When I started college at 17, I thought I was going to write video games and design computers; but I hated it. So I stopped going and got a bunch of great dot com jobs, most notably as a SysAdmin and an IT Engineer. When the market dried up (the "dot bomb") I decided I should go back to school at finish my Computer Engineering degree. Fortunately all engineers are required to take a certain amount of Physics classes, and my professors discovered that I have a knack for Astrophysics. In the Spring of 2005 I took Astronomy 101, and my prof was so impressed with my grasp of Astronomy that he gave me a research position at NASA. While there I discovered what the prerequisites are for the Astronaut Program, and now after all these years my dream is finally within my grasp. NASA is currently recruiting for the Astronaut Program. And I am currently an Astrophysicist working as a Physics Professor at a University here. When I was a little boy growing up in Hawaii, my dad never allowed me to study the martial arts. The pursuit called to me, my soul ached to train. It wasn't until I was 13 and moved to Cali that I was able to begin my training. In particular, I desired to study the Katana, the Samurai sword. It wasn't until after about 8 years of martial study (with a few years studying the sword) that I understood why. When I was ready, my grandmother disclosed to me that I am descended from a family of samurai who were, for a century, the greatest swordsmen in all Japan. Now with 20 years of martial arts training (Mitose Kenpo, Muay Thai, and a smattering of Jiujitsu, Aikido, Ninjutsu, Wing Tsun, Uechi-Ryu, Shotokan, etc.) I can safely say that I have used my powers for good in this world. Outside of training, sparring, and tournaments (of which I had won several, even by the age of 17) I have never been in a fight in my life. Not that I back down; Isaac Asimov once said that violence is the last resort of the uncreative. About three years ago, I started something that I had always wanted to try: breakdancing. And now I'm hooked. Breakin, like the martial arts, is a great vehicle for self development. It's everything from balance and coordination to cardio and strength training. The culture surrounding it is rich in music, art, and style. And it's so much fun that I can't ever imagine putting it down. I only wish I had started sooner. Once randomly on my travels I found myself in Toronto, walking home on a rainy night. Somehow through the pouring rain I heard a muffled "mew *blub*blub* mew". Looking into the storm drain below me I saw a pair of ears and a flailing paw; so I reached in and pulled out a soaking wet kitten. I turned her upside down to drain the water from her lungs and dried her off with my hoodie. She cried when I tried to put her down, so I took her home. That was the only time in my life I ever had a pet; I have this thing about keeping animals in captivity. I wasn't able to bring her back because of legal issues crossing a kitty over the Canadian border, but she's in a good home. Over recent months I have been contemplating getting a dog; probably an Akita, as the samurai used to train them to hunt bears.

Next

first
Previous