Login

Wisconsin Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Men

/

American

/

Dating

/

Location

/

Wisconsin

1 - 35 of 100
Olaf
50 Racine, Wisconsin, United States
Seeking: Female 18 - 49
I'm just a loveable snowman! Looking for someone to keep me warm hugs. Even though I am not afraid of melting trong span style="background-color: yellow;"Tôi chỉ là một người tuyết đáng yêu! Tìm ai đó cho em những cái ôm ấm áp. Dù không sợ tan chảy I was born in and raised in Southeastern Wisconsin, U.S.A. October 8, 1973. I lived in Upstate New York, Saratoga Springs for about 5 years. I lived in Houston, Texas, U.S.A. for about 20 years while working for Technology companies (Compaq, Hewlett-Packard) for about 20 years as an Engineer. I Also worked in Southeastern Wisconsin for Amazon for a few months. Tôi sinh ra và lớn lên ở Đông Nam Wisconsin, Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 10 năm 1973. Tôi sống ở Upstate New York, Saratoga Springs trong khoảng 5 năm. Tôi đã sống ở Houston, Texas, Hoa Kỳ trong khoảng 20 năm trong khi làm việc cho các công ty Công nghệ (Compaq, Hewlett-Packard) trong khoảng 20 năm với tư cách là Kỹ sư. Tôi cũng đã làm việc ở Đông Nam Wisconsin cho Amazon trong vài tháng. Tôi thích làm tình trước gương. Tôi hy vọng người yêu của tôi không quá sợ hãi khi làm điều này. Tôi sẽ chỉ làm điều này với người phụ nữ tôi yêu và tôi hy vọng cô ấy cũng cảm thấy thoải mái với điều đó. Nó sẽ giúp tôi BIẾT rằng tôi đang mang lại niềm vui cho cô ấy! :-):-*  Olaf is warm, friendly, affectionate and loves to share affection, including big warm hugs Olaf ấm áp, thân thiện, tình cảm và thích chia sẻ tình cảm, bao gồm cả những cái ôm và nắm tay ấm áp
Alonzo
27 Milwaukee, Wisconsin, United States
Seeking: Female 22 - 26
David
60 Fond du Lac, Wisconsin, United States
Seeking: Female 30 - 53
Kevin
65 Janesville, Wisconsin, United States
Seeking: Female 35 - 54
Ed
71 Waukesha, Wisconsin, United States
Seeking: Female 24 - 61
Jim
59 Kenosha, Wisconsin, United States
Seeking: Female 18 - 30
Terrance
65 La Crosse, Wisconsin, United States
Seeking: Female 38 - 50
Mark
54 West Allis, Wisconsin, United States
Seeking: Female 45 - 50
Brian
46 Green Bay, Wisconsin, United States
Seeking: Female 25 - 42
Joe
34 Milwaukee, Wisconsin, United States
Seeking: Female 18 - 22
Thomas
53 Sheboygan, Wisconsin, United States
Seeking: Female 28 - 47
Lynn
61 Eau Claire, Wisconsin, United States
Seeking: Female 32 - 51

Next

first
Previous

You might also be interested in: