Login

Wisconsin Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Men

/

American

/

Dating

/

Location

/

Wisconsin

1 - 35 of 100
Olaf
50 Racine, Wisconsin, United States
Seeking: Female 18 - 49
I'm just a loveable snowman! Looking for someone to keep me warm hugs. Even though I am not afraid of melting trong span style="background-color: yellow;"Tôi chỉ là một người tuyết đáng yêu! Tìm ai đó cho em những cái ôm ấm áp. Dù không sợ tan chảy I was born in and raised in Southeastern Wisconsin, U.S.A. October 8, 1973. I lived in Upstate New York, Saratoga Springs for about 5 years. I lived in Houston, Texas, U.S.A. for about 20 years while working for Technology companies (Compaq, Hewlett-Packard) for about 20 years as an Engineer. I Also worked in Southeastern Wisconsin for Amazon for a few months. Tôi sinh ra và lớn lên ở Đông Nam Wisconsin, Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 10 năm 1973. Tôi sống ở Upstate New York, Saratoga Springs trong khoảng 5 năm. Tôi đã sống ở Houston, Texas, Hoa Kỳ trong khoảng 20 năm trong khi làm việc cho các công ty Công nghệ (Compaq, Hewlett-Packard) trong khoảng 20 năm với tư cách là Kỹ sư. Tôi cũng đã làm việc ở Đông Nam Wisconsin cho Amazon trong vài tháng. Tôi thích làm tình trước gương. Tôi hy vọng người yêu của tôi không quá sợ hãi khi làm điều này. Tôi sẽ chỉ làm điều này với người phụ nữ tôi yêu và tôi hy vọng cô ấy cũng cảm thấy thoải mái với điều đó. Nó sẽ giúp tôi BIẾT rằng tôi đang mang lại niềm vui cho cô ấy! :-):-*  Olaf is warm, friendly, affectionate and loves to share affection, including big warm hugs Olaf ấm áp, thân thiện, tình cảm và thích chia sẻ tình cảm, bao gồm cả những cái ôm và nắm tay ấm áp Xin lưu ý, TÔI ĐANG ĐANG THIẾT LẬP ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA MÌNH. ĐẾN KHI HỌ ĐƯỢC THÀNH LẬP, TÔI SẼ CÓ QUA EMAIL NHƯ GMAIL HOẶC AOL EMAIL. TÔI SẼ CẬP NHẬT NHƯ NHỮNG THAY ĐỔI NÀY. CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU VÌ SỰ KIÊN NHẪN CỦA BẠN. :-) :-* F.) Tôi có hồ sơ trên các trang Cupid Media khác như Cupid quốc tế, Cupid Thái Lan,  Tôi sinh ra ở Racine, Wisconsin, Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 10 năm 1973. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘****************************************** ** Tôi sống ở Đông Nam Wisconsin trong Khu Racine - Kenosha cho đến năm 18 tuổi và tốt nghiệp trung học năm 1992. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘****************************************** *** Sau khi tôi tốt nghiệp trung học. Tôi theo học tại Đại học Bang New York cho đến khi tốt nghiệp Cử nhân Khoa học về Công nghệ Kỹ thuật Máy tính vào năm 1994. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘****************************************** ** Sau khi tốt nghiệp trường đại học bang New York (http://www.sunypoly.edu), tôi tìm được việc làm tại Công ty Hewlett-Packard và làm việc cho họ với tư cách là Kỹ sư máy tính ở Houston, Texas, Hoa Kỳ. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘****************************************** *** Trong thời gian làm Kỹ sư Máy tính, tôi sống ở Houston, Texas, Hoa Kỳ khoảng 25 năm nữa. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘****************************************** *** Sau khi được tổ chức lại khỏi Hewlett Packard, tôi chuyển về Racine, Wisconsin và đăng ký vào Chương trình Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ, nơi sau đó tôi đã đạt được bằng T.E.F.L. Giấy chứng nhận. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘****************************************** *** Ngay sau khi đạt được T.E.F.L. Sau đó tôi chuyển đến vùng ngoại ô Bangkok, Thái Lan, nơi tôi dạy tiếng Anh tại Đại học Kỹ thuật (Đại học Công nghệ Ragamangala ở Pathum Thani, Thái Lan. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘****************************************** **** Tôi đã sống và giảng dạy ở Thái Lan khoảng hai năm kể từ tháng 10 năm 2010 - Tháng 10 năm 2012. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘****************************************** **** Sau đó, tôi chuyển về nơi tôi đang sống hiện tại là Nam Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2024. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘****************************************** **** Những cái tên tôi sử dụng thường xuyên nhất trên Mạng xã hội như Facebook và WhatsApp là 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘****************************************** **** ' black_olaf' 'A'ND' / 'O'R' 'ajarn.olaf' I was born in Racine, Wisconsin, U.S.A. on October 8, 1973. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘******************************************** I lived in Southeastern Wisconsin in the Racine - Kenosha Area until I was 18 years old and graduated from high school in 1992. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘********************************************* After I graduated high school. I attended University at the State University of New York until I graduated with my Bachelor of Science in Computer Engineering Technology in 1994. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘******************************************** After graduating from the state university of New York (http://www.sunypoly.edu) I found work at Hewlett-Packard Company and worked for them as a Computer Engineer in Houston, Texas, U.S.A. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘********************************************* While working as a Computer Engineer, I lived in Houston, Texas, U.S.A. for about 25 more years. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘********************************************* After being re-organized out of Hewlett Packard, I then moved back to Racine, Wisconsin and enrolled in a a Teach English as a Foreign Language Program where i later earned a T.E.F.L. Certificate. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘********************************************* Shortly after earning my T.E.F.L. certificate, I then moved to a suburb of Bangkok, Thailand where I taught English at a Technical University (Ragamangala University of Technology in Pathum Thani, Thailand. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘********************************************** I lived and taught in Thailand for about two years from October 2010 - October 2012. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘********************************************** After this, I moved back to where I live now, which is South Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. as of May 27, 2024. 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘********************************************** The names I use most often on Social Media such as Facebook and WhatsApp are 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘********************************************** ' black_olaf' ' A'ND' / 'O'R' 'ajarn.olaf' 💕 😘🔥🔥😘🔥💕 😘********************************************** Tôi hy vọng bạn tự tin rằng mình sẽ trông đẹp trong 'áo dài' :-) :-*
Alonzo
27 Milwaukee, Wisconsin, United States
Seeking: Female 22 - 26
David
60 Fond du Lac, Wisconsin, United States
Seeking: Female 30 - 53
Kevin
65 Janesville, Wisconsin, United States
Seeking: Female 35 - 54
Terrance
65 La Crosse, Wisconsin, United States
Seeking: Female 38 - 50
Shane
37 New Berlin, Wisconsin, United States
Seeking: Female 21 - 39
Mark
54 West Allis, Wisconsin, United States
Seeking: Female 45 - 50
Brian
46 Green Bay, Wisconsin, United States
Seeking: Female 25 - 42
Joe
35 Milwaukee, Wisconsin, United States
Seeking: Female 18 - 22
Thomas
53 Sheboygan, Wisconsin, United States
Seeking: Female 28 - 47
Andy
52 Milwaukee, Wisconsin, United States
Seeking: Female 35 - 45
Ned
64 Appleton, Wisconsin, United States
Seeking: Female 40 - 60
Darius
49 Appleton, Wisconsin, United States
Seeking: Female 25 - 48
T
29 Appleton, Wisconsin, United States
Seeking: Female 19 - 35
Haji
44 Eau Claire, Wisconsin, United States
Seeking: Female 22 - 45

Next

first
Previous

You might also be interested in: