Ontario Men Interested in Marriage

HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime. Click to Verify - This site has chosen a thawte SSL Certificate to improve Web site security
  • Review your matches for free
  • Access to advanced messaging features
  • Trusted site backed by Cupid Media
1 - 20 of 100

5

eric is from Canada

eric (52)

a loyal friend for life Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 25 - 45 for Marriage

Chào. Tôi không thể chờ đợi để gặp bạn cho một cà phê hoặc bữa ăn sớm. Tôi sẽ đến Nepal để leo núi trong tháng Mười, và sau đó vào cuối tháng Mười Một và tháng Mười Hai, tôi sẽ đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Bạn sẽ thích tôi như một người bạn tuyệt vời, tôi biết. Mặc dù tôi không kết hôn, tôi đã có một số cơ hội đặc biệt. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể bắt đầu một gia đình bây giờ, nhưng tôi đang tìm kiếm một tình bạn hay hôn nhân suốt đời. Tôi đã làm việc như một nha sĩ cho chính phủ trong một thời gian dài. Ngoài ra tôi đã đi đến các quốc gia khác nhau để giúp đỡ trong các nhiệm vụ nha khoa. Tôi có nhiều câu chuyện thú vị về chuyến du lịch của tôi. Tôi đang tham gia một kỳ nghỉ dài / kỳ nghỉ để tận hưởng các hoạt động, đi du lịch nhiều, đọc nhiều và tận hưởng mối quan hệ lâu dài. Tôi có thể đi bất cứ nơi nào (với bạn :)) nếu bạn muốn làm điều đó. Ăn uống lành mạnh và lối sống lành mạnh là rất quan trọng với tôi, và như vậy là cha mẹ tôi và tất cả các cháu trai và neices của tôi, và tất nhiên bạn bè của tôi. Tôi đã có nhiều sở thích trong cuộc sống, nhưng những người chính hiện nay - kỳ nghỉ sắp tới của tôi !! - và đi bộ đường dài trên núi. Tôi rất dịu dàng, tử tế và đơn giản; Tôi đến từ một gia đình thân thiết và tôi sẽ cảm thấy như ở nhà trong văn hóa của bạn. Tôi đã phát hiện ra điều đó trước đây :)) Tôi tất nhiên rất bận rộn ở đất nước tôi. Tôi không thể làm truyền thông xã hội ở đây. Không thể sử dụng whatsup và những thứ như thế. Nhưng khi tôi ghé thăm Việt Nam, tôi sẽ có tất cả thời gian rảnh rỗi trên thế giới để gặp gỡ và nói chuyện với bạn. Nếu bạn thích gặp gỡ những người như bạn, thì bạn sẽ cảm thấy phấn khích như tôi sẽ gặp bạn sớm! Mỗi Wishes tốt nhất .. và ôm :) Hi. I can't wait to meet you for a coffee or meal soon. I going to Nepal to hike in the mountains in October, and then at the end of November and in December, I will be visiting HCMC. You will like me as an excellent friend, I know. Even though I am not married, I had some special opportunities. I do not think I will be able to start a family now, but I am looking for a lifelong friendship or marriage. I worked as a dentist for government for a long time. Also I went to different countries to help in dental missions. I have many interesting stories about my travels. I am taking a long vacation / vacation now to enjoy activities, to travel a lot, to read a lot and to enjoy making lifelong lasting relationship. I can travel anywhere (with you :)) if you like to do that. Healthy eating and healthy lifestyle are very important to me, and so are my parents and all my nephews and neices, and of course my friends. I had many interests in life, but the main ones are now - my upcoming vacation !! - và hiking in the mountains. I am very gentle and kind and simple; I come from a close family and I will feel right at home in your culture. I already found that out before :)) I am of course very busy in my country. I can not do social media communications here. Can not use whatsup and things like that. But when i visit vietnam, i will have all the free time in the world to meet and talk with you. If you like to meet people like you, then you should feel just as excited as I do to meet you soon! Every Best Wishes .. and hugs :)

5

Howard  is from Canada

Howard (40)

Hi.. Chatham, Ontario, Canada
Seeking: Female 18 - 40 for Marriage

I like fishing, playing various sports, watching them too. How else you supposed to get better. I'm competitive i don't take loosing to good. I like cooking. That's what I'm starting a business in. My business is going to be a little takeout restaura

4

Richard is from Canada

Richard (39)

Seriously Laughing Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 18 - 35 for Marriage

I'm funny, good looking, laid back, sensitive... Well....I enjoy long romantic walks to the fridge and prefer writing in circles rather than rectangles. :p All kidding aside, I am a university educated professional who works extremely hard. Thus far I have been pretty successful. I am laid back, honest, cunning, considerate and pretty easy going. I am also a reformed trouble maker! ;) Now I am at the point where a devilishly handsome boy like myself is looking to settle down with a beautiful girl both inside and out. Let's share moments and create memories together. Let's take a shot and see where this takes us!!!

Peter is from Canada

Peter (53)

Will not be Disappionted Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 21 - 30 for Marriage

I am an ambitious and driven individual, who almost always takes the road less travelled. I am open-minded and have no time for those who judge others. I am a born leader, and always stand up for what I believe in. My friends will tell you that I hav

bruce is from Canada

bruce (37)

Second Wife! Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 18 - 25 for Marriage

Hello everyone! My wife and I have agreed that I should take a second wife. She is Cambodian, but was born in Canada. I know this sounds strangem but we're not wierd! We have 2 beautiful daughters. I am hardworking, loving, dedicated, and attent

5

Tommy is from Canada

Tommy (32)

I am new to this :) Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 20 - 35 for Marriage

I am a Product Designer (Automotive) by daytime and a wannabe musician by night time haha.. I enjoy music and working out as my personal getaway. I love to travel and explore the world. Enjoy also long roadtrips, just need a person to share this with me :)

Brian is from Canada

Brian (65)

College professor Sarnia, Ontario, Canada
Seeking: Female 33 - 51 for Marriage

I am in a marriage with no sex for many years..beautiful wife who decided years ago to not let me be intimate..l have struggled and waited many many years and now the children are grown and each day I feel so empty and I am a good man and For the right woman I would open my heart as wide as eternity for her.. Please tell me what you think of a man who waited his whole adult life for his partner to love him to hold him to make him feel needed and it never happened so now I feel like I'm at the edge of life wondering is there really someone there who would love Me?

3

Richard is from Canada

Richard (51)

Flying with Confidendence Elmira, Ontario, Canada
Seeking: Female 21 - 35 for Marriage

I tend to call myself out of the box person. I am not a crowd follower. I play with my Kids (Swim, rc flying, tennis, just to name a few) as much as I can and do anything for them. I am a person who likes to be on time and if I say I will be there I will and If not I will let you know . I play sports (hockey, golf, ski, snowboard) . If you are on the couch reading a book or watching TV. Expect me to toss a pillow onto you or rip your blanket off. I am bit of a teaser. I am looking to visit Vietnam In the next 4 months and stay for 4-5 months.

3

Gerry is from Canada

Gerry (50)

A lot of love to give Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 25 - 42 for Marriage

Easy going, passionate, romantic good sense of humour, one woman man, respectful, patient, caring I am much better looking in person and would like to meet someone in person. I will post some new pictures soon. Please read my profile and see I am not asking for you to relocate which is good, but I will also consider relocating with you

 Steve  is from Canada

Steve (49)

Where are you my beautifull lady? Georgetown, Ontario, Canada
Seeking: Female 25 - 40 for Marriage

I just visited Vietnam, and found the woman just perfect and want for myself. I have my own successful business and want to share with the right lady. I will be in Ho Chi Mihn City in November... will upgrade membership a little bit before then... so drop me a note if you are interested... cheers

5

james is from Canada

james (42)

Loving, caring and romantic guy! Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 22 - 36 for Marriage

I've been working in the Finance industry for over 10 years. I'm single with no kids. I'm a very outgoing, romantic, and caring guy who likes to do outdoor activities and stay active. I would love one day to have kids with my future wife and rise a very beautiful family to live a happy life.

2

Steve is from Canada

Steve (54)

What is life with out love Windsor, Ontario, Canada
Seeking: Female 40 - 54 for Marriage

I,m a one woman man.In life you’ll realize there is a purpose for everyone you meet. Some will test you, some will use you, and some will teach you. But most importantly, some will bring out the best in you.The most beautiful thing is to see a person you love smiling. And even more beautiful is knowing that you are the reason behind it.Good relationships don’t just happen; they take time, patience and two people who truly want to work to be together.A great relationship is about two things: First, appreciating the similarities, and second, respecting the differences.When it comes to relationships, remaining faithful is never an option but a priority. Loyalty is everything.

Doug is from Canada

Doug (41)

Looking for a nice girl Kitchener, Ontario, Canada
Seeking: Female 21 - 34 for Marriage

Hi, I am a normal guy who just hasn't found a girl yet. I like to get outside and enjoy life. I really enjoy new foods and new people. I work hard but also like to play. I like travel, books, sports, movies. I like good food and new cultures. I get along with pretty much everybody.

peter is from Canada

peter (64)

looking for someone very special Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 33 - 50 for Marriage

A business professional who has accomplished and experienced corporate life at the very top. Born, raised and completed military service in a tiny but advanced country in Asia, educated in England, worked in EU, Asia, Middle-East and Canada. Can get

3

Chris is from Canada

Chris (54)

Let's grow old and happy together... Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 18 - 35 for Marriage

At heart I am an uncomplicated person who enjoys the simple things in life, and appreciate kindness, sincerity and the beauty of the natural world. I have a very wide range of interests (with 3 university degrees) and enjoy all sorts of outdoor activ

Jim  is from Canada

Jim (56)

You got this far, keep reading ! ... Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 27 - 38 for Marriage

HI I am a caring, considerate, loving and passionate person. I enjoy doing a lot of things, in fact they probably won't fit into this space if I get on a roll :) I enjoy laughing , I have a good sense of humor too for those of you that need it spelled out for you, listening, being a good friend and everything it takes to make a relationship successful. PLEASE READ MY WHOLE PROFILE BEFORE YOU MESSAGE ME.

Dee is from Canada

Dee (45)

Canadian Prince Charming looking ... Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 23 - 33 for Marriage

Well, in a coles notes version, I live a happy and exciting life. I have a great career that I’m progressing rapidly in; I have been fortunate to travel to amazing destinations like Asia, Europe, and Latin America. I’m lucky to have a handful of real

Mike is from Canada

Mike (54)

Knight in Shining Armor Mississauga, Ontario, Canada
Seeking: Female 30 - 40 for Marriage

I am in very good shape, very athletic and outgoing. I am not shy and enjoy going out but also being at home. I have varying interests and I am looking for someone who shares my passion for life. I am a very passionate, sexual and sensual man. I

2

brian is from Canada

brian (65)

Hello from Canada Ottawa, Ontario, Canada
Seeking: Female 21 - 45 for Marriage

Fit, loving, educated, quiet, easy going, finacially secure, romantic, caring, honest, spiritual man who loves his work but also loves to write, travel, vacation in the sun, read, listen to music, go for walks, eat healthy food, go to the theatre an

Pete  is from Canada

Pete (51)

Older gentleman Brantford, Ontario, Canada
Seeking: Female 26 - 43 for Marriage

Không Trả Lời

Cupid Media, the Cupid Media Logo and VietnamCupid.com are registered trademarks of Ecom Holdings Pty Ltd and used with permission by Cupid Media Pty Ltd.