Login

Chubby Vietnamese Women

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Women

/

Vietnamese

/

Friendship

/

Weight

/

Heavy

1 - 35 of 85
Linh
31 Son Tra, Ðà Nẵng, Vietnam
Seeking: Male 28 - 41
Weight: 85 kg (187 lb)
Ann
42 Phu Nhuan, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 35 - 55
Weight: 90 kg (198 lb)
Tiffanyv
37 District 5, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 33 - 49
Weight: 84 kg (185 lb)
Ú
29 Tan Phu, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 25 - 40
Weight: 100 kg (220 lb)
Thy
25 Vung Tau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vietnam
Seeking: Male 21 - 33
Weight: 82 kg (180 lb)
Katrina
32 District 5, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 26 - 39
Weight: 100 kg (220 lb)
Xuân
25 Thanh Xuan, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Male 21 - 34
Weight: 82 kg (180 lb)
Trâm
30 Duc Linh, Bình Thuận, Vietnam
Seeking: Male 26 - 39
Weight: 99 kg (218 lb)
Thanh
26 Thu Duc, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 30 - 35
Weight: 90 kg (198 lb)
Thinh
29 Tam Ky, Quảng Nam, Vietnam
Seeking: Female 24 - 37
Weight: 88 kg (194 lb)
nguyễn văn
42 Tan Binh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Female 36 - 50
Weight: 81 kg (178 lb)
selina88
32 District 12, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 26 - 38
Weight: 85 kg (187 lb)
Nhi
34 Chau Thanh, Bến Tre, Vietnam
Seeking: Female 19 - 30
Weight: 82 kg (180 lb)
Nguyễn
22 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Male 21 - 32
Weight: 85 kg (187 lb)
thuỳ
33 Go Vap, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 29 - 42
Weight: 85 kg (187 lb)
Trinh
21 Tam Binh, Vĩnh Long, Vietnam
Seeking: 21 - 30
Weight: 101 kg (222 lb)
Trang
34 District 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 30 - 43
Weight: 90 kg (198 lb)
Mary
25 Na Ri, Bắc Kạn, Vietnam
Seeking: Male 22 - 34
Weight: 82 kg (180 lb)
My Hồ
31 District 9, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 27 - 40
Weight: 95 kg (209 lb)
Vivian
25 Sa Dec, Ðồng Tháp, Vietnam
Seeking: Male 28 - 35
Weight: 84 kg (185 lb)
TIFFANY
30 District 4, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 26 - 32
Weight: 85 kg (187 lb)
ngân
28 Nhon Trach, Ðồng Nai, Vietnam
Seeking: Male 24 - 37
Weight: 85 kg (187 lb)
Hạnh
32 District 12, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 28 - 42
Weight: 98 kg (216 lb)
linh
30 District 6, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 26 - 35
Weight: 90 kg (198 lb)
trần ngọc hiền
32 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 27 - 41
Weight: 96 kg (211 lb)
ÊMI
38 Thai Binh, Thái Bình, Vietnam
Seeking: Male 40 - 65
Weight: 85 kg (187 lb)
Lê Thị Thơm
29 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Male 25 - 38
Weight: 100 kg (220 lb)
ngân
23 Cao Lanh, Ðồng Tháp, Vietnam
Seeking: Male 21 - 31
Weight: 85 kg (187 lb)
May
38 Hai Chau, Ðà Nẵng, Vietnam
Seeking: Male 33 - 47
Weight: 100 kg (220 lb)
Hiền
25 District 6, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 23 - 35
Weight: 85 kg (187 lb)
Hiền
28 Thu Duc, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 19 - 30
Weight: 84 kg (185 lb)

Next

first
Previous