Login

Vietnamese Women with Contacts

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Women

/

Vietnamese

/

Friendship

/

Eye Wear

/

Contacts

1 - 35 of 100
Jenny
29 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 28 - 36
Eye wear: Contacts
Hiền
36 Nhon Trach, Ðồng Nai, Vietnam
Seeking: Male 31 - 70
Eye wear: Contacts
I am a Vietnamese girl, I respect and be serious about my feelings of divorce and have a son I know it will be very difficult for me to search because if someone does not sympathize and feel I don't want anyone because of my pressure, I can live in my hometown, someone dare to challenge me, I'm not good at foreign languages I prefer to exchange my native language, I am happy, I am happy with the hobby of eating simple vegetables and fruits. I hope to have someone hold my hand out of here. ! ❤️ Tôi là một cô gái Việt Nam tôi rất trân trọng và nghiêm túc trong tình cảm tôi ly hôn và có một con trai tôi biết điều đó sẽ rất khó khăn cho việc tìm kiếm của mình bởi vì nếu ai đó không thông cảm và cảm thấy trở ngại thì không cần nhắn tin cho Tôi.Tôi cũng không mong muốn ai đó vì tôi mà nhiều áp lực,tôi có thể sống tại quê hương nơi tôi sinh ra,ai đó dám thử thách cùng tôi.Tôi không giỏi ngoại ngữ nên tôi thích trao đổi ngôn ngữ mẹ đẻ hơn,Tôi vui vẻ,hài hước sở thích ăn uống đơn giản món rau và trái cây.Tôi hy vọng được ai đó nắm tay tôi ra khỏi nơi đây.!Chúc sức khoẻ - chào thân ái!❤️ Tôi là một cô gái Việt Nam tôi rất trân trọng và nghiêm túc trong tình cảm, tôi ly hôn và có một con trai tôi biết điều đó sẽ rất khó khăn cho việc tìm kiếm của mình bởi vì nếu ai đó không thông cảm và cảm thấy trở ngại thì không cần nhắn tin cho Tôi.Tôi cũng không mong muốn ai đó vì tôi mà nhiều áp lực,tôi có thể sống tại quê hương nơi tôi sinh ra,ai đó dám thử thách cùng tôi.Tôi không giỏi ngoại ngữ nên tôi thích trao đổi ngôn ngữ mẹ đẻ hơn,Tôi vui vẻ,hài hước sở thích ăn uống đơn giản món rau và trái cây.Tôi hy vọng được ai đó nắm tay tôi ra khỏi nơi đây.!Chúc sức khoẻ - chào thân ái!❤️

Next

first
Previous