Login

Vietnamese Women with Grey Eyes

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Women

/

Vietnamese

/

Friendship

/

Eye Colour

/

Grey

1 - 35 of 53
Nguyen
46 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Male 52 - 67
Eye color: Grey
Loan
29 District 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 33 - 43
Eye color: Grey
Angel le
42 Tu Liem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Male 38 - 52
Eye color: Grey
LinhPham
32 Rach Gia, Kiên Giang, Vietnam
Seeking: Male 29 - 45
Eye color: Grey
Ann
44 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Male 43 - 51
Eye color: Grey
Karen
39 District 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 33 - 47
Eye color: Grey
Andy
34 Bac Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
Seeking: Female 20 - 50
Eye color: Grey
Forever
29 Tay Ho, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Male 33 - 60
Eye color: Grey
Trang
29 District 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 34 - 44
Eye color: Grey
Nguyễn tiên
32 Thot Not, Cần Thơ, Vietnam
Seeking: Male 29 - 45
Eye color: Grey
Amy
36 District 6, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 40 - 56
Eye color: Grey
Lê Lưu
38 Hai Duong, Hải Dương, Vietnam
Seeking: Male 38 - 55
Eye color: Grey
Yếnlê
62 Tan Binh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 65 - 75
Eye color: Grey
Thảo
41 Tan Phu, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 41 - 50
Eye color: Grey
Hoàng
51 Ba Dinh, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Male 44 - 58
Eye color: Grey
Theu
43 Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Male 39 - 53
Eye color: Grey
Anna
32 Cai Be, Tiền Giang, Vietnam
Seeking: Male 28 - 41
Eye color: Grey
Bé nhỏ
31 Phu Quoc, Kiên Giang, Vietnam
Seeking: Male 26 - 39
Eye color: Grey
Jennie
33 Xuan Loc, Ðồng Nai, Vietnam
Seeking: Male 30 - 45
Eye color: Grey
phuongle
48 District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 38 - 51
Eye color: Grey
Ngọc
30 Vinh, Nghệ An, Vietnam
Seeking: Male 19 - 30
Eye color: Grey
Hiền
38 Go Vap, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 34 - 45
Eye color: Grey
Tuyền
36 Vinh Long, Vĩnh Long, Vietnam
Seeking: Male 36 - 47
Eye color: Grey
Trang
27 Buon Ma Thuot, Ðắc Lắk, Vietnam
Seeking: Male 26 - 50
Eye color: Grey
Thanh
31 Bao Loc, Lâm Ðồng, Vietnam
Seeking: Male 35 - 44
Eye color: Grey
Mjnh anh
33 Long Xuyen, An Giang, Vietnam
Seeking: Male 29 - 45
Eye color: Grey
NEW
Tam
54 District 8, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 50 - 65
Eye color: Grey
Tuyết
25 Hai Duong, Hải Dương, Vietnam
Seeking: Male 25 - 40
Eye color: Grey
thùy trang
21 Bu Dop, Bình Phước, Vietnam
Seeking: Male 21 - 33
Eye color: Grey
Na
38 Gia Lam, Hà Nội, Vietnam
Seeking: Male 34 - 50
Eye color: Grey
Thạch
22 Tan Uyen, Bình Dương, Vietnam
Seeking: Male 21 - 35
Eye color: Grey

Next

first
Previous