Login

Houston Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Western Men

/

American

/

Penpals

/

Location

/

Texas

/

Houston

1 - 35 of 100
Carlos
36 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 18 - 18
Sang
36 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 20 - 33
XIN CHÀO.... Bạn muốn nói chuyện với tôi thi cứ tự nhien nhắn tin nhé. Còn tôi muốn nói chuyên với bạn, tôi cũng chủ động nhan tin cho bạn. DUYÊN NỢ: Du không có duyên nợ đi nữa thì cũng có thể làm bạn được. Hễ duyên 0 có mà làm bạn cũng khó, thì xin chào goodbye. Chúc cho có một ngày thật là vui vẽ. __________ Khi Tình Yêu Thấm Màu.... Khi Tinh yeu đến, mat trời hoài tảo sáng....Khi em ra đi, cánh may luôn lang thang. Vắng em một ngày, lá roi như ngàn thu....Thiếu em một giờ, ta nhớ kỹ niem cũ. Có em bên anh, thiên đàng cũng han hoan....Giờ em ở đâu, khiến lòng ta âu sầu. Nhớ nhé em ơi, Mình mãi thuộc về nhau....Câu mong lám sao, ngàn kiếp tính Thấm Màu. _______________________________________ Mình làm thơ tí thÔi, cho có chúc xíu LÃNG MẠN. Hễ em đã đọc tới đây thì anh Chúc em.....manh khỏe, sức khoe rồi rào, đẹp mãi như hoa đào, và mơ ước sớm thực hiện. _______________________________________ IF YOU LIKE TO READ ENGLIGH: Do you speak English? Yes. Good, I do too. No; that's is fine because I speak Vietnamese too, so we can still talk. _______________________________________ KIẾM NGƯỜI có duyên, dễ chịu và dể thưong tí....he có vui tính hay lãng mạng thì tốt thêm. Con Hễ mình gặp ai dữ quá thì chắc chắn sẽ trở thành người ảo thuật và biết mất không để lại dấu vết gì hết. Hihihi _______________________________________ ĐẶCBIỆT: xin lỗi trước nhé, Ai mà tàng hình(không co hình) nhắn tin cho tôi thì chờ KIẾP SAU may ra tôi sẽ trả lời ....Bạn đã thấy mặt mũi và hình dáng của tôi, thì tôi cũng muốn xem thấy mặt mũi của bạn.... không cần biết bạn đẹp như Hằng Nga/Tiên Nữ hay xấu xí như con cóc, tôi cũng muốn thấy. Đó là công bằng.
Douglas
56 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 32 - 65
I`m very loving, affectionate, honest, faithful, gentle, strong, empathetic, compassionate, romantic, open, intelligent, wise, articulate, rational, logical, objective, practical, analytical, passionate, eccentric, and fun. I have a great sense of humor. I value chemistry. I love life and personal growth and development. I have high self-esteem. I know what I need, and I know what I want, and I know the difference between those two things. I`m assertive in a healthy way. I know how to ask for what I need. I like a straightforward woman, and I need a woman who`s not controlling with me. I appreciate the importance of compromise. I delight in the process of communication. I seek mutual self-disclosure, discovery, respect, and agreement to disagree. In all, I`m warm, caring, patient, understanding, and nurturing. I seek eventual marriage for its many satisfactions, especially the emotional and physical pleasures of love and intimacy. Being best friends first is so important to me; I believe in taking plenty of time to discover if a deep friendship and compatibility is possible before making the marriage commitment. I long for a partnership with a great deal of closeness, fun, and laughter. I prefer lots of togetherness. When I love a woman, I love her with my whole heart; my life revolves around her, and I like it that way. I`m capable of a happy, lasting marriage with the most solid commitment, the greatest mental and emotional intimacy, and the deepest feelings of love. All I need is my counterpart.
Jamie
34 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 20 - 34
Alvin
35 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 18 - 30
Taliaferro
40 Houston, Texas, United States
Seeking: Female
Red
35 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 18 - 26
Dave
41 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 18 - 23
Chris
36 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 18 - 44
Christopher
28 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 19 - 31
Kevin
53 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 26 - 42
Mark
27 Houston, Texas, United States
Seeking: Female 18 - 30

Next

first
Previous