Login

New York Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Western Men

/

American

/

Penpals

/

Location

/

New York

/

New York

1 - 35 of 100
Tim
29 New York, New York, United States
Seeking: Female 18 - 21
Currently I'm self employed selling digital products (ebooks, Video courses) through my online Marketing Business so I can live in Vietnam while I earn money in USA/America through the internet. If you only like my money, please don't contact me. If you want to know more about me send me a message! I'm very interested in Vietnamese culture. I think vietnamese girls are more feminine, loyal and caring than German or American/USA girls. That's why I like vietnamese Women so much. I'm going to visit Ho Chi Minh City in a couple of months for the first time in my life. I'm looking for a friendly and cute vietnamese girl that can show me the city. Feel free to send me a message! I'm going to live in ho Chi Minh City forever if I meet a Vietnamese Women that I like very much. ----------------- Các cô gái trong bức tranh của tôi là KHÔNG bạn gái của tôi. Cô là em gái của tôi từ Đức. Tôi độc thân. Hiện nay tôi đang tự làm việc bán các sản phẩm kỹ thuật số (ebooks, các khóa học Video) thông qua Marketing Kinh doanh trực tuyến của tôi để tôi có thể sống ở Việt Nam, trong khi tôi kiếm được tiền ở Mỹ / Mỹ thông qua internet. Nếu bạn chỉ thích tiền của tôi, xin vui lòng không liên hệ với tôi. Nếu bạn muốn biết thêm về tôi gửi cho tôi một tin nhắn! Tôi rất quan tâm đến văn hóa Việt. Tôi nghĩ rằng cô gái việt là nữ tính hơn, trung thành và quan tâm hơn bé gái / Mỹ Đức hoặc Mỹ. Đó là lý do tại sao tôi thích phụ nữ việt rất nhiều. Tôi sẽ đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong một vài tháng cho lần đầu tiên trong đời của tôi. Tôi đang tìm kiếm một cô gái việt thân thiện và dễ thương mà có thể chỉ cho tôi thành phố. Hãy gửi cho tôi một tin nhắn! Tôi sẽ sống ở Thành phố Hồ Chí Minh mãi mãi nếu tôi gặp một phụ nữ Việt Nam mà tôi thích rất nhiều.
Billy
24 New York, New York, United States
Seeking: Female 18 - 36
andy
47 New York, New York, United States
Seeking: Female 18 - 38
Thomas
37 New York, New York, United States
Seeking: Female
PAUL
60 New York, New York, United States
Seeking: Female 45 - 60
Joe
41 New York, New York, United States
Seeking: Female 26 - 32
Roger
44 New York, New York, United States
Seeking: Female 21 - 36
Abraham
40 New York, New York, United States
Seeking: Female 20 - 36
none
56 New York, New York, United States
Seeking: Female 43 - 68
Bigg
41 New York, New York, United States
Seeking: Female 18 - 99
John
47 New York, New York, United States
Seeking: Female 24 - 45

Next

first
Previous