Login

Minneapolis Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Men

/

American

/

Dating

/

Location

/

Minnesota

/

Minneapolis

1 - 35 of 97
Dylan
44 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 30 - 50
(PLEASE READ) (XIN VUI LÒNG ĐỌC) I AM CURRENTLY NOT LIVING IN VIETNAM, BUT AM RELOCATING THERE WITHIN THE NEXT YEAR I like traveling the world, cooking, watching movies, hiking, going on long walks, being outside in the sun, reading the news, and telling stories from my past. I also enjoy exercising and working on m YouTube vlog. I am not very religious but don’t care if you are. I like and respect Buddhism very much. I am currently single and have never been married. I have no children and am unable to produce children of my own. (My decision) I am a hopeless romantic that like to be best friends with my partner. I like to laugh with my partner and spend most of my time with them. Sometimes I need some time to myself though. I like snuggling and watching movies together, traveling together, and cooking together. My Vietnamese language is not very good but I am trying to learn. I am fluent in English and love to teach. I come from a very caring family that loves me and whoever I choose very much. We are very close. Cheers! I hope to hear from you soon.  TÔI HIỆN NAY KHÔNG SỐNG Ở VIỆT NAM, NHƯNG LÀ LIÊN QUAN ĐẾN NĂM NAY Tôi thích đi du lịch khắp thế giới, nấu ăn, xem phim, đi bộ đường dài, đi bộ đường dài, ở ngoài trời nắng, đọc tin tức và kể những câu chuyện từ quá khứ của tôi. Tôi cũng thích tập thể dục và làm việc trên m vlog YouTube. Tôi không tôn giáo lắm nhưng don chăm sóc nếu bạn là. Tôi rất thích và tôn trọng Phật giáo. Tôi hiện đang độc thân và chưa bao giờ kết hôn. Tôi không có con và tôi không thể tự sinh con. (Quyết định của tôi) Tôi là một người lãng mạn vô vọng thích làm bạn thân với bạn đời. Tôi thích cười với đối tác của mình và dành phần lớn thời gian của tôi với họ. Đôi khi tôi cần một chút thời gian cho bản thân mình. Tôi thích rúc và xem phim cùng nhau, đi du lịch và nấu ăn cùng nhau. Tiếng Việt của tôi không tốt lắm nhưng tôi đang cố gắng học. Tôi thông thạo tiếng Anh và thích dạy. Tôi đến từ một gia đình rất chu đáo yêu tôi và bất cứ ai tôi chọn rất nhiều. Chúng tôi rất thân nhau. Chúc mừng! Tôi mong sẽ nhận được hồi âm của bạn sớm.
Andrew
43 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 32 - 36
Steve
51 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 35 - 60
KING V !!! 👑🇵🇷
44 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 24 - 44
Scott
55 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 31 - 50
Jay
43 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 23 - 42
Hung
53 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 23 - 23
Russ
56 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 30 - 44
Dale
57 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 29 - 47
Haden
54 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 25 - 50
Ben
47 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 23 - 38
Jason
42 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 21 - 35
Daryl
64 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 30 - 59
jack
50 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 18 - 38
Tenzin
46 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 35 - 60
fy
31 Minneapolis, Minnesota, United States
Seeking: Female 19 - 32

Next

first
Previous