Login

Westminster Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Vietnamese Dating

/

Single Western Men

/

American

/

Dating

/

Location

/

California

/

Westminster

1 - 35 of 100
Jerry
50 Westminster, California, United States
Seeking: Female 19 - 30
O.k. đây là những gì tôi quan tâm tôi đang tìm kiếm tình yêu của đời tôi. Thành thật mà nói, tôi không chính xác tìm kiếm để có được kết hôn. tôi hiểu rằng điều này có thể làm phức tạp quá trình xin thị thực, công dân, vv Chúng tôi có thể làm việc xung quanh rằng tôi là chắc chắn. tôi chỉ thấy rằng cuộc hôn nhân ở đây tại Hoa Kỳ không có nghĩa là những gì nó được sử dụng để. Với đó đang được nói, tôi đang tìm kiếm tình yêu. tôi tìm kiếm một người phụ nữ để chia sẻ cuộc sống của tôi, nhà tôi, và giường của tôi. Một người phụ nữ mà sẽ ở bên tôi qua dày và mỏng. tôi sẽ hỗ trợ bạn cho bất cứ điều gì bạn muốn làm. Một người nào hiểu biết ước mơ, mục tiêu của tôi, và nguyện vọng. tôi sẽ cho bạn biết sự thật, thậm chí nếu nó làm bạn tổn thương. Lời hứa với tôi rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đi ngủ giận dữ với nhau. Chúng ta có thể đồng ý không đồng ý, nhưng không bao giờ thực sự tức giận với nhau. tôi yêu cầu bạn tìm kiếm công việc, nhưng chỉ để chúng tôi có thể khiếu nại với nhau như thế nào xấu của chúng ta là, và để thực sự muốn trở về nhà vào vòng tay của nhau cho an toàn. tôi sống ở Westminster, California (Mỹ). tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ Việt Nam, vì tôi hiểu những thử thách và đau khổ của bạn để cho đất nước của bạn văn hóa. tôi sống trong một khu vực ít được biết đến như Sài Gòn. Đó là nghĩa đen sẽ nhắc nhở bạn về nhà (phần lớn). tôi không nói bất kỳ ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Nếu bạn nói không tiếng anh, không phải là một vấn đề. Chúng tôi có thể làm cho nó xảy ra! tôi muốn tốt nhất cho bạn trong tìm kiếm của bạn cho tình yêu nếu bạn đi qua.
Bhaskar
29 Westminster, California, United States
Seeking: Female 19 - 35
David
51 Westminster, California, United States
Seeking: Female 30 - 40
Ti
32 Westminster, California, United States
Seeking: Female 22 - 30
Anthony
50 Westminster, California, United States
Seeking: Female 24 - 39
J.
62 Westminster, California, United States
Seeking: Female 32 - 61
Duy
48 Westminster, California, United States
Seeking: Female 23 - 38
Richard
36 Westminster, California, United States
Seeking: Female 20 - 36
Sang
60 Westminster, California, United States
Seeking: Female 35 - 46
Tuan
47 Westminster, California, United States
Seeking: Female 23 - 38
Chuong
60 Westminster, California, United States
Seeking: Female 29 - 46
Minh
50 Westminster, California, United States
Seeking: Female 28 - 40
Ha
29 Westminster, California, United States
Seeking: Female 19 - 28
vu
61 Westminster, California, United States
Seeking: Female 19 - 30
MATT
55 Westminster, California, United States
Seeking: Female 30 - 50
Jimmy
34 Westminster, California, United States
Seeking: Female 20 - 33
Huy
33 Westminster, California, United States
Seeking: Female 20 - 26
hung
50 Westminster, California, United States
Seeking: Female 24 - 40

Next

first
Previous