Đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bản thân cần bớt tin người hơn.

Lưu Nhung (24) 

Female / Single / ID: 2347419
Xuan Truong, Nam Ðịnh, Vietnam
Seeking: Male 27 - 35 living in Hà Nội, Vietnam
For: Romance / Dating

Quick View
Education: Vocational College
Have children: No
Drink: Occasionally drink
Smoke: Don't smoke
Religion: Christian
Occupation: Unemployed

Nhìn người khác làm mà mình k làm thì bản thân thấy có lỗi. Đôi khi quá thẳng thắn nên mất nhiều hơn còn nhưng thuộc tuýp người mất lòng trước được lòng sau. Không muốn làm công việc cao hơn đối phương.nếu cần thì bản thân làm được tất cả mọi việc. Bản thân luôn muốn có công việc ổn định nhưng lại c...read more >>

Nhìn người khác làm mà mình k làm thì bản thân thấy có lỗi. Đôi khi quá thẳng thắn nên mất nhiều hơn còn nhưng thuộc tuýp người mất lòng trước được lòng sau. Không muốn làm công việc cao hơn đối phương.nếu cần thì bản thân làm được tất cả mọi việc. Bản thân luôn muốn có công việc ổn định nhưng lại cần 1 ng đáng tin cấy luôn ở sau hướng dẫn và giúp đỡ. V nên giờ chưa có cv ổn định và hiện tai đang giup đỡ bme

<< collapse

Look at someone else do you do k, self to apologize. Sometimes Frank should lose a lot more than there but casual fly people lose your first to gain their later. Do not want to do the job higher opposing.If needed, self-do all things. Self always wanted to have a steady job but need a date reliable ...read more >>

Look at someone else do you do k, self to apologize. Sometimes Frank should lose a lot more than there but casual fly people lose your first to gain their later. Do not want to do the job higher opposing.If needed, self-do all things. Self always wanted to have a steady job but need a date reliable transplant always in the back guide and help. V should never have pv stable and present are giup help bme

<< collapse

About Lưu Nhung

She's Looking For

Basic  [ hide unanswered questions ] 
Gender: Female Male
Age: 24 27 - 35
Lives in: Xuan Truong, Nam Ðịnh, Vietnam Hà Nội, Vietnam
Relocate: Not sure about relocating Willing to relocate within my country
Appearance 
Hair color: Light Brown Any
Hair length: Medium Short
Hair type: Straight Any
Eye color: Brown Any
Eye wear: Glasses None
Height: 5'1" (155 cm) 5'7" (170 cm) - 5'10" (177 cm)
Weight: 49 kg (108 lb) 69 kg (152 lb) - 71 kg (156 lb)
Body style: Full Figured Average
Ethnicity: Asian Asian
Facial hair: N/A Prefer not to say
Best feature: Don't Know Any
Body art: None None
Appearance: Average Attractive
Lifestyle 
Drink: Occasionally drink Occasionally drink
Smoke: Don't smoke Don't smoke
Marital Status: Single Single
Have children: No No
Number of children: N/A 0
Oldest child: N/A 0
Youngest child: N/A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Want (more) children: Yes Yes
Have pets: Dog,Cat Dog, Cat
Occupation: Unemployed Self Employed
Employment status: Homemaker Any
Income: Prefer not to say ₫20,000,001 - ₫30,000,000 VND +
Home type: Other House
Living situation: Live with family Live Alone
Background / Cultural Values 
Nationality: Vietnam Any
Education: Vocational College Any
Languages spoken: Vietnamese Vietnamese
English ability: Some Fluent, Very Good, Good
Vietnamese ability: Very Good Fluent, Very Good, Good
Religion: Christian Christian
Chinese sign: Pig Ram
Star sign: Pisces Don't Know

Là ng trong span style="background-color: yellow;"&gt;biết quan tâm tới gia đình cũng như tâm ý của đối phương. có công việc ổn định.Trong công việc gia đình hoặc cá nhân nên san sẻ và cùng nhau trải nghiệm. Khi có tranh chấp xảy ra nên cùng nhau suy ngẫm lại. Bản thân mình chỉ cao 1.55cm nên muốn c...read more >>

Là ng trong span style="background-color: yellow;"&gt;biết quan tâm tới gia đình cũng như tâm ý của đối phương. có công việc ổn định.Trong công việc gia đình hoặc cá nhân nên san sẻ và cùng nhau trải nghiệm. Khi có tranh chấp xảy ra nên cùng nhau suy ngẫm lại. Bản thân mình chỉ cao 1.55cm nên muốn có bạn đời có chiều cao là 1.77cm trở lên. K béo quá cũng k đô quá. Có gu thời trang k quá bắt mắt. Khuôn mặt ưa nhìn. Bà đặc biệt là phải da trắng. Mk rất thíc mẫu ng cao cân đối mặc sơ mi trắng quần âu đen

<< collapse

Are the span of head="background-4: yellow soared;"&gt; care to the family as well center of opponents. has a steady job.working in the family or personal should san share and together experience. When dispute happened so together to ponder again. Myself only high 1.55cm should want you life height ...read more >>

Are the span of head="background-4: yellow soared;"&gt; care to the family as well center of opponents. has a steady job.working in the family or personal should san share and together experience. When dispute happened so together to ponder again. Myself only high 1.55cm should want you life height is 1.77cm back up. K fat also k $too. There gu fashion k too. Face my favorite look. She especially to white. Mk very wanted to paint sample the high balanced wearing shirts white trousers black

<< collapse

Cupid Media, the Cupid Media Logo and VietnamCupid.com are registered trademarks of Ecom Holdings Pty Ltd and used with permission by Cupid Media Pty Ltd.