Cuộc sống tươi đẹp khi ta cười

An (20) 

Female / Single / ID: 2119065
District 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Seeking: Male 20 - 30
For: Penpal

Quick View
Education: High School
Have children: No
Drink: Occasionally drink
Smoke: Don't smoke
Religion: Christian
Occupation: Student

Tôi là người có bạn trai cũng được không có cũng không sao. Yêu thích tự do. Muốn đi choi nhung kinh tế eo hẹp, nên chi ở nhà với cái điện thoại. Vì là đang học Ngoại ngữ nên muốn giao tiếp với nhiều người nước ngoài hơn, làm quen và hiểu biết có văn hóa tính cách của con người ở nước khác.

I have a boyfriend was also not fine. My favorite free. Want to go choi velvet economic strait narrow, limb at home on the cell phone. Because it was the language should want to communicate with many foreigners more familiar and understanding have a culture of humans in other countries.

About An

She's Looking For

Basic  [ hide unanswered questions ] 
Gender: Female Male
Age: 20 20 - 30
Lives in: District 10, Hồ Chí Minh, Vietnam Any
Relocate: Not sure about relocating Any
Appearance 
Hair color: Black Any
Hair length: Medium Any
Hair type: Straight Any
Eye color: Black Any
Eye wear: Glasses Any
Height: 5'0" (153 cm) Any
Weight: 54 kg (119 lb) Any
Body style: Few Extra Pounds Any
Ethnicity: Asian Any
Facial hair: N/A Any
Best feature: My Personality Any
Body art: Prefer not to say Any
Appearance: Average Any
Lifestyle 
Drink: Occasionally drink Any
Smoke: Don't smoke Any
Marital Status: Single Any
Have children: No Any
Number of children: N/A Any
Oldest child: N/A Any
Youngest child: N/A Any
Want (more) children: Not Sure Any
Have pets: No Pets Any
Occupation: Student Any
Employment status: Student Any
Income: Prefer not to say Any
Home type: Other Any
Living situation: Live Alone Any
Background / Cultural Values 
Nationality: Vietnam Any
Education: High School Any
Languages spoken: Vietnamese Any
English ability: Good Any
Vietnamese ability: Good Any
Religion: Christian Any
Chinese sign: Tiger Any
Star sign: Aries Any

trong span style="background-color: yellow;">Một người nghiêm túc trong mọi việc(đôi khi lại cần hồn nhiên một xíu) ,lắng nghe những gì mình nói ( nhiều lúc là nói nhảm) không bài bạc,không rượu chè,....

In span style="background-4: yellow soared;"> a serious in everything(sometimes need soul course a tiny) existential listen to what I say ( much time is nonsense) No gambling,no drinking, ...

Cupid Media, the Cupid Media Logo and VietnamCupid.com are registered trademarks of Ecom Holdings Pty Ltd and used with permission by Cupid Media Pty Ltd.