Hỗ trợ thành viên

help!
help-login

Quản lý hồ sơ và thông tin người phù hợp

questionquestion

Làm sao kích họat lại tài khoản của tôi?

Nếu bạn chọn xóa hồ sơ của bạn khỏi trang web và đổi ý kiến, hoặc hồ sơ của bạn hiện đang tạm khóa do vi phạm một trong những Điều Khoản Sử Dụng , bạn có thể kích họat lại hồ sơ của bạn bằng cách đăng nhập vào trang web và điền vào đơn Yêu cầu kích họat lại tài khoản.

Ngoài ra, bạn có thể gởi email cho chúng tôi đến team@VietnamCupid.com cùng với yêu cầu của bạn. Yêu cầu kích họat của bạn sẽ được xem xét trong vòng từ 24 đến 48 giờ.

In trang này!
Cupid Media, Logo của Cupid Media và VietnamCupid đã được đăng ký thương hiệu với công ty Ecom Holdings và công ty Cupid Media Pty Ltd. được phép sử dụng