Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quản Lý Tài Khoản

Hỏi
Đáp

Làm thế nào để kích hoạt lại hồ sơ của tôi?

Nếu bạn đã lựa chọn loại bỏ hồ sơ của mình từ trang web của chúng tôi và thay đổi ý định, hay hồ sơ của bạn đã tạm thời bị chúng tôi đình chỉ do vi phạm Điều khoản sử dụngcủa chúng tôi, bạn có thể kích hoạt lại hồ sơ của bạn bằng cách đăng nhập vào trang web và điền vào đơn Yêu Cầu Kích Hoạt Tư Cách Thành Viên.

Nếu hồ sơ của bạn đã bị đình chỉ vĩnh viễn, và bạn nghĩ là do một lỗi nào đó thì bạn có thể gửi email cho chúng tôi tạiteam@VietnamCupid.com với yêu cầu của bạn. Yêu cầu kích hoạt của bạn sẽ được xem xét trong vòng 24-48 giờ.

Cupid Media, Logo của Cupid Media và VietnamCupid.com đã được đăng ký thương hiệu với công ty Ecom Holdings và công ty Cupid Media Pty Ltd. được phép sử dụng