Liên hệ

Dịch Vụ Khách Hàng

Tuyển Dụng

Những Vấn Đề Khác

Email: team@VietnamCupid.com

Địa chỉ bưu điện của chúng tôi:-

VietnamCupid.com
Cupid Media Pty Ltd
PO Box 9304
Gold Coast MC QLD 9726
Australia

Địa chỉ văn phòng của chúng tôi:-

Level 5
2502 / 5 Lawson Street
Southport QLD 4215
Australia

Điện thoại

Các cuộc gọi đều được trả lời từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều.
Giờ hiện tại ởQueensland, Úc 5:50 SA Thứ ba, tháng tám 30, 2016

Khách Hàng Hoa Kỳ và Canada: 011 61 7 55711181

Khách Hàng Vương Quốc Anh / châu Âu: 00 61 7 5571 1181

Khách Hàng Quốc Tế: +61 7 5571 1181

Khách Hàng Úc: (07) 5571 1181

Fax: +61 7 3103 4000

Cupid Media, Logo của Cupid Media và VietnamCupid.com đã được đăng ký thương hiệu với công ty Ecom Holdings và công ty Cupid Media Pty Ltd. được phép sử dụng